Zawody strażaka i policjanta cieszą się wśród dzieci i wśród dorosłych szacunkiem i uznaniem. Dzieci lubią wiedzieć i chcą wiedzieć o tych zawodach jak najwięcej. Dlatego też, tuż przed rozpoczęciem ferii zimowych, kętrzyńscy strażacy i policjanci podjęli działania, aby te ferie w powiecie kętrzyńskim były bezpieczne.

W lokalnych mediach pojawiły się informacje związane z niebezpieczeństwem przebywania na lodzie i sposobami radzenia sobie w sytuacji, gdy lód załamie się pod człowiekiem.

W ramach wizyt strażaków i policjantów w szkołach podstawowych staramy się przekazać informacje o bezpiecznym spędzeniu czasu w okresie ferii zimowych oraz o zagrożeniach związanych z okresem zimowym.

Rozmawiamy o Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, o policji i ich zadaniach oraz roli w systemie bezpieczeństwa. Rozmawiamy też z dziećmi o sprzęcie ratowniczym, o przyczynach powstania i rozprzestrzeniania się pożarów, o zasadach postępowania na wypadek pożaru, zasadach użycia podręcznego sprzętu gaśniczego. Dzieci mogą dowiedzieć się jak mają się zachowywać i postępować gdy wybuchnie pożar, ale również co robić, aby do niego nie dopuścić.

Poznają też zasady zachowania w różnych innych sytuacjach związanych z wszelkim zagrożeniem. Wspólnie z policjantami poruszamy sprawy związane ze zgłoszeniami na numery alarmowe, a więc kiedy z nich korzystać, jakie informacje podawać podczas zgłaszania, ale też co grozi za fałszywe zgłoszenia do służb ratowniczych.

Próbujemy to robić przez zabawę, jednak to nie tylko zabawa, to również szeroko pojmowana profilaktyka. Tłumaczymy dzieciom jak mają się zachowywać, aby nie spowodować zagrożenia dla życia i zdrowia własnego oraz innych. W przypadku zaistnienia takiego zagrożenia pokazujemy co zrobić, aby ratować siebie, a być może i innych. To bardzo ważne, aby już najmłodsi wiedzieli jak najwięcej w tym zakresie.

W dniu 24 stycznia br. mł. bryg. Szymon Sapieha i asp. Marek Ożga odwiedzili dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie.

/Opracował:mł. bryg. Szymon Sapieha-KP PSP Kętrzyn/