Akcję skierowaną do młodzieży i dorosłych zorganizowały: Warmińsko–Mazurskie Centrum Sztuk Walki  ICombat, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło nr 5, Liga Obrony Kraju Koło Strzeleckie, Grupa Ratownictwa PCK w Ostródzie, Ratownicy PZOZ w Ostródzie - Mistrzowie Polski w Ratownictwie Medycznym przy współudziale funkcjonariuszy służb mundurowych: policji, straży miejskiej, straży pożarnej, służby więziennej i służby celnej.

Podczas akcji można było poznać i spróbować pomocy przedmedycznej, ciosów, kopnięć, metod uwalniania rąk i głowy, obrony przed ciosami pałką i nożem. Jedną ze stacji pokazowych organizowała Państwowa Straż Pożarna. Kolejne grupy młodzieży mogły się zapoznać z każdym rodzajem wyposażenia i zabezpieczenia  indywidualnego strażaka. Poznać rodzaje ratownictwa i ubrania ochronne do działań. Strażacy omówili rodzaje i sposób użycia podręcznego sprzętu gaśniczego. Chętni mogli przymierzyć dowolne ubrania specjalne, założyć kompletny strój i na własnej skórze poczuć masę sprzętu, które nosi w działaniach każdy strażak.

W trakcie akcji zostały wręczone wyróżnienia. Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego odznaczyło Medalem  „XXX-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie st. bryg. Mirosława Ruteckiego i Komendanta Powiatowego PSP w Ostródzie mł. bryg. Tomasz Ostrowskiego.

/opracował:mł. bryg. Piotr Wlazłowski - KP PSP Ostróda/