16 grudnia strażacy KW PSP, komendanci miejscy i powiatowi PSP oraz strażacy-ochotnicy spotkali się na spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Spotkanie, w którym uczestniczyli również Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Jan Maścianica, Prezes ZOW ZOSP RP w Olsztynie  Jacek Protas, Biskup pomocniczy warmiński Jacek Jezierski oraz Przewodniczący sejmiku warmińsko-mazurskiego Julian Osiecki, był okazją do uhonorowania wyróżniających się strażaków. Złotym Znakiem Związku odznaczony został dh Marian Bzura z ZOG OSP Piecki. Medale Honorowe im. Bolesława Chomicza otrzymali dh Andrzej Ochlak z ZG OSP w Kurzętniku oraz Wiesław Sajda z KM PSP w Olsztynie, a Złote Medale za Zasługi dla Pożarnictwa wręczone zostały Julianowi Osieckiemu – Przewodniczącemu sejmiku oraz dh. Władysławowi Świeczkowskiemu – przewodniczącemu komisji historycznej ZOW ZOSP RP w Olsztynie.

Zaproszenie na spotkanie opłatkowe przyjęli również emeryci i renciści Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie. Było ono okazją do wspomnień i wspólnego śpiewania kolęd wraz z zespołem muzycznym OSP Kisielice.

Życzenia świąteczno-noworoczne, w imieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Mariana Podziewskiego,  złożył strażackiej braci Wicewojewoda Jan Maścianica.

/Opracowała:mł.bryg.Małgorzata Szmidt-Jeżewska, Foto:Ryszard Ołów/