13 grudnia 2013 roku odbyła się narada służbowa kadry kierowniczej PSP woj. warmińsko-mazurskiego. Była to okazja do powitania st. bryg. Mirosława Hołubowicza na stanowisku Zastępcy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

St. bryg. mgr inż. Mirosław Hołubowicz od dnia 16 grudnia 2013 r. został powołany, decyzją Komendanta Głównego PSP, na stanowisko Zastępcy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Nowy zastępca komendanta wojewódzkiego będzie bezpośrednio nadzorować realizację zadań kwatermistrzowskich i technicznych. Podczas narady Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP wręczył st. bryg. Hołubowiczowi akt powołania na stanowisko oraz przekazał gratulacje i najlepsze życzenia od strażaków województwa.

Gratulacje zostały także złożone powołanemu na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Ełku, mł. bryg. Markowi Markowskiemu.

Podczas narady służbowej przekazane zostały informacje z narad służbowych szczebla centralnego oraz omówiona problematyka związana z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych PSP oraz podmiotów ksrg.

St. bryg. mgr inż. Mirosław Hołubowicz – urodzony 25 lutego 1960 roku, ukończył w 1986 roku Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie. Jest absolwentem podyplomowego studium na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studium podyplomowego w SGSP na kierunku Zarządzanie w stanach zagrożeń. W latach 1986-88 był wykładowcą w Wojewódzkich Ośrodkach Szkolenia Pożarniczego w Wałbrzychu i Ełku, a od 1988 roku Komendantem WOSzP w Ełku. Od 1992 roku do 1998 roku był Komendantem Rejonowym PSP w Ełku, od stycznia 1999 roku powołany został na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ełku.

/Opracował: mł.bryg.Robert Fliciński - KW PSP/