12 grudnia 2013 roku w sali konferencyjnej ełckiego starostwa odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków komendanta powiatowego PSP w Ełku.

Od 16 grudnia 2013 r., decyzją Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, mł. bryg. Marek Markowski został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Ełku. Dotychczasowy Komendant Powiatowy PSP w Ełku, st. bryg. Mirosław Hołubowicz został powołany na stanowisko Zastępcy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. 

Przekazanie obowiązków komendanta powiatowego nastąpiło z udziałem Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, st. bryg. Mirosława Ruteckiego.

  • Kończę moją pracę w Ełku, kończąc swoje krótkie wystąpienie, chciałem powiedzieć że spotkałem tylu wspaniałych ludzi, aż mi teraz głos zabiera, grzęźnie w gardle. Proszę nie poczytać tego za objaw słabości, a wzruszenia. Dziękuję Wam wszystkim, będę Was pamiętał – powiedział w krótkim, ale bardzo wzruszającym wystąpieniu Mirosław Hołubowicz.
  • Nowe obowiązki oraz bardzo duże wyzwanie, dotychczas byłem tym drugim, pomagałem. Decyzje podejmowane są jednoosobowo, teraz to wszystko spocznie na mnie. Mam wspaniałą załogę, wspierających mnie ludzi i wydaje mi się, że wspólnie będziemy na co najmniej, tak jak obiecałem, na tym wysokim poziomie co jesteśmy dzisiaj. To jest chyba największy cel, poprawa warunków socjalnych dla strażaków, dokończenie budowy, która realizowana jest od 2009 roku i którą mam nadzieję teraz będziemy mieli możliwość skończyć. Przenieść się do starej-nowej strażnicy, do lepszych warunków pracy, do większego komfortu działania – powiedział dziennikarzom Marek Markowski.

Na taką chwilę nie można się wcześniej przygotować, emocje wzięły górę. Łamiące się słowa podziękowania st. bryg. Mirosława Hołubowicza skruszyły wszystkich, nie tylko strażaków. Na zakończenie uroczystości było wiele życzeń, podziękowań i gratulacji dla zdającego i obejmującego obowiązki Komendanta powiatowego.

Mł. bryg. mgr inż. Marek Markowski – dotychczasowy Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Ełku. urodzony 9 stycznia 1976 roku, ukończył w 1999 roku Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie. Absolwent Politechniki Białostockiej na wydziale ochrony środowiska, na którym zdobył tytuł magistra. W roku 2009 ukończył studnia podyplomowe na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku z filią w Ełku. Obecnie jest słuchaczem na kierunku edukacja dla bezpieczeństwa w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Marek Markowski poprzez lata swojej służby przeszedł przez niemal wszystkie szczeble pożarniczej hierarchii. Od stanowiska dowódcy zastępu, poprzez dowódcę sekcji, nieetatowego zastępcę dyżurnego operacyjnego powiatu, naczelnika wydziału operacyjnego, obejmując w roku 2008kończąc na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Ełku.

http://www.radio5.com.pl/video/5128,film,zmiana-na-stanowisku-komendanta.html

Opracował: kpt. Jarosław Pieszko, zdjęcia: Rozmaitości Ełckie