W dniach 11-12 grudnia 2013 r. odbyła się narada szkoleniowo-służbowa funkcjonariuszy ds. operacyjnych oraz funkcjonariuszy realizujących zadania oficerów prasowych. Naradę swoim wystąpieniem rozpoczął Z-ca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego, bryg. Michał Kamieniecki, prezentując bieżące informacje dotyczące ochrony przeciwpożarowej na terenie województwa.

W ramach szkolenia przedstawiono m.in.: zagadnienia dotyczące dysponowania sił jednostek przeciwpożarowej do zdarzeń w oparciu o "Ramowe Wytyczne KG PSP do opracowania zasad dysponowania....", zaprezentowano również "Zasady współpracy jednostek ksrg ze środkami masowego przekazu". W trakcie zajęć omówiono  i podsumowano także realizację inspekcji gotowości operacyjno-techniczne jednostek PSP i OSP. W ramach zajęć dla oficerów prasowych odbyły się zajęcia z zaproszonymi gośćmi: rzeczniczką prasową Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Panią Edytą Wrotek oraz przedstawicielką TVP Olsztyn, Panią Małgorzatą Gałką.Jesteśmy przekonani, że poruszone kwestie pozwoliły ujrzeć w nowym świetle problem budowania prawidłowej komunikacji medialnej, szczególnie podczas tzw. wystąpień na żywo.

/Opracował: st.kpt.Krzysztof Pardo - KW PSP Olsztyn/