Minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz, na wniosek komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, z dniem 1 listopada powołał na stanowisko Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, st. brygadiera Mirosława Ruteckiego.

Uroczystość przyjęcia obowiązków komendanta wojewódzkiego odbyła się 6 listopada br. w sali konferencyjnej ośrodka szkolenia KW PSP w Olsztynie. W uroczystości udział wzięli, m.in.:

  • Senator Rzeczypospolitej Polskiej - Ryszard Górecki
  • Komendant Główny PSP - gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz,
  • Wojewoda Warmińsko-Mazurski - Marian Podziewski,
  • Marszałek Województwa - Jacek Protas,
  • Przewodniczący Sejmiku Województwa - Julian Osiecki,
  • Prezydent Miasta Olsztyna - Piotr Grzymowicz

oraz licznie przybyli szefowie i przedstawiciele służb mundurowych, instytucji oraz organizacji współpracujących z Państwową Strażą Pożarną. Na uroczystości obecni również byli komendanci powiatowi i miejscy PSP z województwa oraz pracownicy cywilni i strażacy Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie.

/Opracował-mł.bryg. Robert Fliciński - KW PSP Olsztyn/