Podpisanie umowy odbyło się 30 października 2013 roku. W przyszłym roku do olsztyńskich strażaków trafi nowy samochód do ratownictwa chemiczno-ekologicznego. – Z kolei auto, które jest obecnie eksploatowane w Komendzie Miejskiej w Olsztynie trafi do strażaków w Elblągu – zapowiada st. bryg. Mirosław Rutecki, p.o. Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie. Zakup samochodu będzie możliwy dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazury na lata 2007-2013.

W środę 30 października w siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie podpisano trzecią w tym roku umowę dofinansowania zakupu samochodów, które trafią do zawodowych strażaków na Warmii i Mazurach.- Pierwsza umowa dotyczyła zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki w Kętrzynie oraz specjalistycznego samochodu do ratownictwa wodnego dla Komendy Miejskiej w Olsztynie – mówi st. bryg. Mirosław Rutecki, p. o. Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie. – Druga umowa dotyczyła dofinansowania zakupu dwóch samochodów: z wysięgnikiem dla strażaków z Iławy, a także operacyjnego dla olsztyńskich strażaków. Dzisiaj podpisaliśmy umowę na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu chemicznego z pełnym wyposażeniem, który otrzymają strażacy w Olsztynie.Koszt zakupu samochodu oszacowano na 1,6 mln zł. Znaczna część tej sumy, bo 1,28 mln zł, to środki z RPO WiM. Wartość trzech projektów, które realizuje komenda wojewódzka to ponad 4,5 mln zł, przy czym znaczna część tej kwoty to unijne dofinansowanie. Bez dotacji prawdopodobnie nie udałoby się zakupić nowych samochodów.- Dla nas to pomoc nie do ocenienia. Właściwie ze środków przekazywanych na zasadzie dotacji celowych nie moglibyśmy pozwolić sobie na takie zakupy – tłumaczy st. bryg. Mirosław Rutecki. – Dlatego też dziękuję w imieniu strażaków zarządowi Funduszu, że widzi nasze potrzeby i pomaga je realizować.Nowe samochody trafią do strażaków w przyszłym roku. Według zapowiedzi komendanta auto specjalistyczne służące w ratownictwie chemicznym, które do tej pory było do dyspozycji olsztyńskich strażaków, trafi do jednostki w Elblągu.

źródło:http://www.wfosigw.olsztyn.pl/?art_id=57&type=aktualnosci&full=1675&sp=1