Dnia 14 października br., w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie p.o. Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Mirosław Rutecki podpisał umowę dot. projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur przed powodzią oraz katastrofą urządzeń wodnych - etap II”.

Kolejny etap przedsięwzięcia polega na doposażeniu jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP w województwie warmińsko-mazurskim poprzez zakup 2 samochodów wyposażonych w sprzęt niezbędny przy realizacji akcji ratowniczo-gaśniczych.

W ramach projektu zakupione zostaną:

  • samochód specjalny podnośnik ratowniczy, który zostanie przekazany w użytkowanie Komendzie Powiatowej PSP w Iławie;
  • samochód operacyjny, który będzie użytkowany w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Olsztynie.

Wartość całkowita przedsięwzięcia wyniosła: 1.530.000,00 zł, z czego:

  • 1.517.700,00 zł – dostawa samochodów ratowniczych wraz z integralnym wyposażeniem (1 - samochód specjalny podnośnik ratowniczy oraz 1 - samochód operacyjny);
  • 4.920,00 zł – audyt zewnętrzny;
  • 7.380,00 zł – promocja projektu. 

 

/oprac.: st.kpt. Krzysztof Pardo, zdjęcia: KW PSP/