3 października br. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie odbyło się uroczyste spotkanie, w trakcie którego Komendant Główny PSP - gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz wręczył decyzję w sprawie powierzenia st. bryg. Mirosławowi Ruteckiemu pełnienie obowiązków Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

 

Poza kierownictwem Komendy Głównej PSP i Komendy Wojewódzkiej PSP obecnymi na spotkaniu byli kierownicy komórek organizacyjnych KW PSP w Olsztynie. 

St. bryg. Mirosław Rutecki pełni obowiązki komendanta wojewódzkiego od dnia 3 października br. do czasu powołania Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, nie dłużej jednak niż miesiąc.

/opracował: mł.bryg.Robert Fliciński/

 

{/gallery}