27 września br. w komendach powiatowych PSP w Bartoszycach i Lidzbarku Warmińskim odbyły się uroczyste wręczenia aktów powołania na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego PSP.

Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP, decyzjami z dnia 16 września br., powołał z dniem 1 października 2013 r.:

  • mł. bryg. Rafała Szymukowicza na Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Lidzbarku Warmińskim,
  • kpt. Marka Wojczulanisa na Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Bartoszycach.

Wręczenia aktów powołania dokonał Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, st. bryg. Mirosław Rutecki. Uroczystości odbyły się w obecności Komendantów Powiatowych PSP oraz przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, instytucji współpracujących z PSP i pracowników komend.

/Opracował:st.kpt.Krzysztof Pardo - KW PSP, zdjęcia:KP PSP Bartoszyce, KP PSP Lidzbark Warmiński/