Dnia 27 sierpnia br., w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jan Słupski podpisał umowę dot. projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur przed powodzią oraz katastrofą urządzeń wodnych - etap 1”.

Przedsięwzięcie polega na doposażeniu jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP w województwie warmińsko-mazurskim poprzez zakup 2 specjalistycznych samochodów wyposażonych w sprzęt niezbędny przy realizacji akcji ratowniczych związanych z ratownictwem wodnym w sytuacjach powodzi oraz katastrof urządzenia wodnego.
W ramach projektu zakupione zostaną:

  • specjalistyczny samochód ratownictwa wodnego, który zostanie przekazany w użytkowanie Komendzie Miejskiej PSP w Olsztynie;
  • ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem uterenowionym 4x4 z przeznaczeniem użytkowania w Komendzie Powiatowej PSP w Kętrzynie.

Wartość całkowita przedsięwzięcia wyniosła: 1.530.000,00 zł, z czego:

  • 1.517.700,00 zł – dostawa specjalistycznych samochodów ratowniczych wraz z integralnym wyposażeniem (1 - ratownictwa wodnego oraz 1 - ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 6.osobowego z napędem uterenowionym 4x4);
  • 4.920,00 zł – audyt zewnętrzny;
  • 7.380,00 zł – promocja projektu.

 
/oprac.: st.kpt. Krzysztof Pardo, zdjęcia: KW PSP/