26 sierpnia 2009 roku o godz.11:00 odbyło się uroczyste przekazanie Komendzie Powiatowej PSP w Olecku średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego RENAULT MIDLUM 280.14 z napędem 4x4 GBARt 2,5/24. Aktu przekazania dokonali Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Pan Marian Podziewski oraz Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, bryg. Jan Słupski.

W uroczystości wzięli także udział :

- Pan Edward Adamczyk - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

- Pan Stanisław Ramotowski - Starosta Olecki,

- Pan Marian Świerszcz - Przewodniczący Rady Powiatu Olecko,

- dh Wacław Olszewski - Burmistrza Miasta i Gminy Olecko,

- Pan Jan Jakimowicz - Wójt Gminy Wieliczki,

- Pani Helena Żukowska - Wójt Gminy Kowale Oleckie,

- ks. Marian Salomon - kapelan strażaków oleckich,

- ks. Stanisław Tabaka - były wieloletni kapelan strażacki,

- byli Komendanci Powiatowi PSP i przedstawiciele Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Olecku,

- strażacy ochotnicy z jednostki OSP Gąski gm. Olecko oraz pracownicy i strażacy Komendy Powiatowej PSP w Olecku.

Jednocześnie do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąskach, będącej w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, przekazano ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Jelcz 014 GCBA 5/24, który od 1997 roku użytkowany był przez jednostkę ratowniczo-gaśniczą PSP w Olecku.

Uroczystość przekazania samochodów poprzedziło wręczenie odznaczenia resortowego, Srebrnej Odznaki Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, ks. Stanisławowi Tabace. Również Koło Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Olecku wręczyło ks. Stanisławowi Tabace znak związku i legitymację członka honorowego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

Po wręczeniu aktów przekazania i kluczy do pojazdów pożarniczych, ksiądz Marian Salomon - duszpasterz oleckich strażaków  dokonał poświęcenia samochodów pożarniczych.

Samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu RENAULT MIDLUM 280.14 z napędem 4x4 GBARt 2,5/24 został zakupiony za kwotę 619 530 zł dzięki współdziałaniu wielu instytucji:

- 300 tys. zł pochodziło z budżetu państwa w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 - 2009", które przekazał Warmińsko Mazurski Komendant Wojewódzki PSP,

- 200 tys. zł zapewniło Starostwo Powiatowe w Olecku w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,

- 100 tys. zł w formie dotacji przekazał Urząd Miejski w Olecku,

- pozostałe środki w kwocie 19 530 zł pochodziły z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olecku.

Uroczystość zakończył wspólny obiad z udziałem strażaków oraz zaproszonych gości.