21 sierpnia 2009 r. w Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, została podpisana  umowa o dofinansowanie projektu pn. "Trans-BiaLubOl. Poprawa bezpieczeństwa na drogach w województwie lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim".

 

Umowa została podpisana przez: dyrektor CUPT Panią Annę Siejdę oraz (w imieniu beneficjentów projektu) Zastępcę Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, st. bryg. Andrzeja Uścinowicza. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, nadbryg. Marek Kowalski.

Przedmiotem projektu jest zakup 12 pojazdów wyposażonych w sprzęt służący do usuwania skutków wypadków na drogach województwa lubelskiego, podlaskiego oraz warmińsko - mazurskiego, w tym:

- zakup 8 średnich samochodów ratowniczo - gaśniczych z modułem ratownictwa drogowego,

- zakup 2 ciężkich samochodów ratowniczo - gaśniczych z modułem ratownictwa drogowego,

- zakup 2 ciężkich samochodów ratownictwa technicznego.

Realizacja projektu będzie skutkowała powiększeniem  stanu pojazdów strażackich na Warmii i Mazurach o dwa nowe ciężkie samochody ratownictwa technicznego z przeznaczeniem dla Komend Miejskich PSP w Olsztynie i Elblągu.

Całkowity koszt projektu wyniesie ok. 8,8 mln zł, zaś jego wartość po stronie Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie to ponad 2,6 mln zł.

Realizacja projektu poprawi efektywność straży pożarnej w województwach: lubelskim, podlaskim oraz warmińsko - mazurskim, w usuwaniu skutków wypadków drogowych - na drogach krajowych Polski Wschodniej.


Projekt współfinansowany jest w 85% przez Unię Europejską w ramach Działania 8.1, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zdjęcia: CUPT