W dniach 3-14.06.2013 r. odbyła się wymiana stażowa strażaków z Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej oraz Województwa Warmińsko-Mazurskiego (10 przedstawicieli każdej ze stron). 

Przywitanie delegacji z Rosji oraz pożegnanie strażaków z Polski odbyło się 3 czerwca w Komendzie Powiatowej PSP w Bartoszycach.

W ramach umowy o staż, pomiędzy Warmińsko-Mazurskim Komendantem Wojewódzkim PSP a Zastępcą Szefa Zarządu Głównego EMERCOM w Rosji w Obwodzie Kaliningradzkim FR, strażacy w trakcie wymiany uczestniczyli w akcjach ratowniczo-gaśniczych (jako obserwatorzy), zapoznali się również z organizacją ochrony przeciwpożarowej w Polsce.

Podczas dwutygodniowego stażu rosyjscy strażacy byli rozmieszczeni w komendach PSP w: Lidzbarku Warmińskim, Gołdapi, Kętrzynie, Bartoszycach, Olsztynie. Natomiast strażacy z województwa warmińsko-mazurskiego przebywali w Kaliningradzie, Gurievsku, Svetlym oraz Gvardieysku.

13 czerwca Rosjanie przebywali w Olsztynie. Zapoznali się ze specyfiką pracy Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie, Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. W trakcie wizyty strażacy z Rosji wzięli udział w praktycznych ćwiczeniach w komorze dymowej na terenie Ośrodka Szkolenia KW PSP przy ul. Porannej 41 w Olsztynie.

Uroczyste podsumowanie wymiany odbyło się 14 czerwca, podczas trzeciego dnia XIV Mistrzostw Województwa w sporcie pożarniczym w Mrągowie.

 

/oprac.: st. kpt. Krzysztof Pardo, zdjęcia:mł.bryg. Robert Fliciński, mł.bryg. Szymon Sapieha/