W dniu 10 lipca w Sejnach (woj. podlaskie) st. bryg. Mirosław Andrzej Rutecki - Z-ca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie, podpisał Porozumienie z partnerami z Litwy ( Komendą Wojewódzką Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa w Alytusie oraz Komendą Wojewódzką Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa w Marijampolu) i partnerami z woj. podlaskiego (Komendą Wojewódzką PSP w Białymstoku oraz komendami powiatowymi w Grajewie, Mońkach i Sejnach).

 

Na mocy podpisanego dokumentu zatwierdzono parytet podziału środków między partnerami projektu pn. „PL-LT 112. System zarządzania działaniami ratowniczymi i obsługi europejskiego numeru ratunkowego” wpisanego na listę projektów strategicznych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska.


Całkowita wartość projektu wynosi 4 705 000 euro, w tym dla województwa warmińsko mazurskiego przewidziano kwotę 1 175 000 euro.


Projekt będzie realizowany w latach 2010-2011. Jego głównym celem jest zapewnienie spójnego i sprawnego systemu przyjmowania, analizy, kwalifikacji i obsługi zgłoszeń alarmowych w obszarze transgranicznym. W ramach projektu, Stanowiska Kierowania PSP wyposażone zostaną w nowoczesny sprzęt do zarządzania działaniami ratowniczymi i obsługi europejskiego numeru alarmowego 112.