W dniach 23–26 kwietnia br. w Bazie Szkoleniowej Ratownictwa Wodnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie odbyła się część teoretyczna kursu specjalistycznego dla nurków kierujących pracami podwodnymi w zakresie ratownictwa. Nadzór nad przebiegiem i organizacją kursu pełnili  Ośrodek Szkolenia KW PSP w Olsztynie oraz wojewódzki koordynator ds. ratownictwa wodnego.

 

Kurs dla przyszłych kierowników prac podwodnych, przeprowadzony na podstawie programu  zatwierdzonego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,   został zorganizowany  po raz pierwszy w województwie warmińsko- mazurskim.  W szkoleniu wzięło udział dwunastu funkcjonariuszy z województw: warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz podlaskiego. Podczas czterodniowego szkolenia kandydaci na kierowników prac podwodnych zdobywali wiedzę z zakresu organizacji, planowania, bezpieczeństwa, taktyki i techniki wykonywania prac podwodnych oraz aspektów zarządzania w kierowaniu pracami podwodnymi. 

Kurs zakończył się egzaminem teoretycznym, który z wynikiem pozytywnym zdali wszyscy funkcjonariusze, dzięki czemu zostaną oni dopuszczeni do części praktycznej kursu. Zajęcia teoretyczne prowadzili st. kpt. Marcin Wajdyk (KM PSP w Olsztynie), mł. kpt. Marek Narel (KP PSP w Augustowie), z zakresie Aspekty zarządzania w kierowaniu pracami podwodnymi zajęcia prowadzili specjaliści z KW PSP w Olsztynie:  st. kpt. Krzysztof Pardo oraz psycholog - sekc. Maja Hain oraz specjalista z zakresu kryminalistyki z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

 

 

/tekst i zdjęcia: st. sekc. M. Zakrzewski - KW PSP w Olsztynie/