W dniach 11-12 marca 2013 roku w Hotelu „Willa Port” w Ostródzie odbyło się V posiedzenie komisji ds.  ratownictwa i ochrony ludności w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń. Posiedzenie odbyło się w ramach Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim.

Ze strony polskiej w posiedzeniu udział wzięli:

-        - nadbryg. Piotr Kwiatkowski – Zastępca Komendanta Głównego PSP,

-       -  st. bryg. Jan Słupski – Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP,

-       -  st. bryg. Mirosław Rutecki – Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

-    - p. Zenon Małachowski – Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego,

-       -  bryg. Waldemar Miłejko – Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

-       -  Magdalena Skrzypczak – gł. specjalista z Biura Współpracy Międzynarodowej KG PSP,

-       -  st. str. Radosław Nowosielski – KW PSP w Olsztynie.

Stronę rosyjską reprezentowali:

-   -  płk Siergiej Kszniakin  – Pierwszy Zastępca Szefa Zarządu Głównego EMERCOM w Obwodzie Kaliningradzkim,

-      -  płk Aleksiej Valerianov – Zastępca Szefa Zarządu Głównego EMERCOM W Obwodzie  Kaliningradzkim,

-        Ludmila Pańkova – wydział współpracy międzynarodowej Zarządu Głównego EMERCOM w Obwodzie  Kaliningradzkim

-    - Nikołaj Koszkin – Przewodniczący Rady Kaliningradzkiego Obwodowego Oddziału  Ogólnorosyjskiej Organizacji Społecznej VDPO.

Na posiedzeniu poruszono tematy związane z podsumowaniem działalności komisji, przedstawiono plan pracy na lata 2013-2014 i stan realizacji projektu w ramach „Seed money facility”, omówiono organizację zawodów w sporcie pożarniczym z udziałem ratowników z Obwodu Kaliningradzkiego, które odbędą się w woj. warmińsko-mazurskim oraz udział strażaków naszego województwa w zapodach pożarniczych organizowanych w Kaliningradzie. Delegacja polska zaprezentowała również doświadczenia w zakresie organizacji i zabezpieczenia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 w związku z przygotowaniami strony rosyjskiej do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA 2018.

Kluczowym punktem spotkania było podpisanie umowy o przeprowadzeniu staży dla polskich i rosyjskich strażaków i ratowników w jednostkach organizacyjnych Straży Pożarnej.

W drodze powrotnej Komendant Powiatowy PSP w Ostródzie – mł. bryg. Tomasz Ostrowski zaproponował delegacjom zwiedzenie Pól Grunwaldzkich, Huty Szkła Artystycznego w Olsztynku oraz Jednostki  OSP w Olsztynku, która należy do jednej z najlepiej wyposażonych w naszym regionie.

 

/oprac.: Justyna Kornatowicz – wydział organizacji i nadzou KW PSP w Olsztynie, zdjęcia: Radosław Nowosielski/