W dniu 8 kwietnia 2013 r. funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej PSP rozpoczęli cykl szkoleń związanych z realizacją zadań przewidzianych harmonogramem prac rozwoju sieci jednostek ratownictwa specjalistycznego oraz wdrożeniem "Zasad organizacji ratownictwa specjalistycznego" obowiązujących w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym.

Ponadto, w trakcie szkoleń poruszane będą zagadnienia związane z prawidłowymi formami  przyjmowania zgłoszeń i dysponowania sił i środków w oparciu o realne zgłoszenia. Zajęcia odbywały się będą w formie warsztatów.

Ich uczestnikami będą dyżurni stanowisk kierowania z wszystkich komend powiatowych i miejskich PSP z województwa warmińsko-mazurskiego.

/oprac.: kpt. Krzysztof Pardo/