26 maja 2009 r. w siedzibie Głównego Urzędu Ministerstwa Federacji Rosyjskiej ds. Obrony Cywilnej, Sytuacji Nadzwyczajnych oraz Likwidacji Klęsk Żywiołowych (EMERCOM) w Obwodzie Kaliningradzkim odbyło się III posiedzenie Polsko-Rosyjskiej Komisji ds. Ratownictwa i Ochrony Ludności w Warunkach Nadzwyczajnych Zagrożeń, działającej w ramach Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów Rzeczpospolitej

Polskiej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Stronę polską reprezentowali:

 

Komendę Główną PSP:

- st. bryg. Piotr Kwiatkowski, Zastępca Komendanta Głównego PSP, Współprzewodniczący Komisji,

- Magdalena Skrzypczak, Starszy Specjalista w Biurze Współpracy Międzynarodowej KG PSP;

 

Komendę Wojewódzką PSP w Olsztynie:

- bryg. Mariusz Mierzejewski, Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

- kpt. Szymon Kokot-Góra, Wykładowca w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie;

 

Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa – Pan Marek Reszko, Szef Wydziału Zwalczania Zagrożeń i Zanieczyszczeń na Morzu.

 

Ze strony rosyjskiej obradom współprzewodniczył gen-major Jurij L. Czinczukow – Szef Zarządu Głównego EMERCOM Federacji Rosyjskiej w Obwodzie Kaliningradzkim.

 

Rozmowy dotyczyły realizacji zagadnień wynikających z wcześniejszej współpracy a także bieżących propozycji kooperacji w obszarach mających znaczenie dla bezpieczeństwa regionów przygranicznych oraz całości terytoriów Obwodu Kaliningradzkiego i Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Omówiono m.in.:

 

analizę zagrożeń w pasie przygranicznym,

funkcjonowanie organów prewencji pożarowej,

możliwość opracowania instrukcji współdziałania w obliczu zdarzeń o charakterze transgranicznym, z uwzględnieniem wyników Projektu EUROBALTIC II oraz materiałów z międzynarodowego seminarium i ćwiczeń ratowniczych IREN 2006,

kwestię zawarcia umowy rządowej o współpracy w dziedzinie zapobiegania i usuwania skutków zanieczyszczeń Morza Bałtyckiego oraz Zalewu Wiślanego,

uproszczony tryb odprawy celnej wyposażenia i środków pomocy przekraczających granicę w celu wykonywania zadań związanych z udzielaną pomocą ratowniczą i specjalistyczną,

plan pracy komisji.

 

Spotkanie zakończyło się podpisaniem protokołu z posiedzenia, zawierającego ustalenia ze spotkania oraz wnioski do rozpatrzenia przez Polsko-Rosyjską Radę ds. Współpracy Regionów Rzeczpospolitej Polskiej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Kolejne, czwarte spotkanie Komisji zaplanowano na drugą połowę roku 2009 na terenie Polski.

 

 

Tekst i zdjęcia: KW PSP w Olsztynie