W poniedziałek, 8 kwietnia w Żelaznej Górze w gm. Braniewo, odbyła się uroczystość przekazania strażakom-ochotnikom nowych podnośników hydraulicznych przeznaczonych do naprawy bocianich gniazd oraz pomocy bocianom. Gospodarz uroczystości - Wójt Gminy Braniewo Tomasz Sielicki - powitał przybyłych gości oraz wyraził podziękowanie za zrealizowany projekt wsparcia jednostek OSP.

W ramach zakupów zrealizowanych z projektu „Ochrona populacji bociana białego na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska” poprzez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zakupiono dla jednostek OSP podnośniki hydrauliczne oraz dodatkowe wyposażenie w postaci pilarek do drewna i agregatów prądotwórczych wraz z zestawem lamp.

Podnośniki i sprzęt otrzymały jednostki straży pożarnej położonej w Ostoi Warmińskiej z miejscowości: Lelkowo, Żelazna Góra, Kamińsk, Bezledy, Sępopol i Barciany. Z terenu powiatu braniewskiego sprzęt specjalistyczny otrzymały dwie jednostki OSP: Lelkowo oraz Żelazna Góra.

Podnośniki hydrauliczne pozwalają na działania związane z udzielaniem pomocy populacji bociana białego oraz prac związanych z montażem platform i naprawy bocianich gniazd. Maksymalna wysokość robocza podnośnika to 14 metrów. Podnośniki będą mogły być również wykorzystywane przez strażaków-ochotników do innych działań ratowniczych na rzecz społeczności lokalnych.

W uroczystości przekazania sprzętu uczestniczył Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Stanisław Dąbrowski, który wręczył przedstawicielom jednostek OSP stosowne dokumenty. W uroczystości przekazania podnośników uczestniczyli również Komendanci Powiatowi PSP z Braniewa, Bartoszyc oraz Kętrzyna, którzy na co dzień współpracują z jednostkami OSP.

Ostoja Warmińska jest obszarem ustanowionym przez ministra środowiska w celu ochrony bociana białego i zajmuje pas o długości ponad 100 km i szerokości do 20 km, ciągnący się wzdłuż granicy z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Właśnie na tym obszarze populacja bocianów jest w Polsce najliczniejsza i najbardziej zagęszczona.

/st. kpt. I. Ścibiorek/