21 marca 2013 roku, czyli niejako na powitanie wiosny, w siedzibie KP PS w Lidzbarku Warmińskim odbyła się akcja krwiodawstwa, podczas której - na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie - oddano ponad 22 litry  krwi.

W szczytnej akcji dawstwa krwi udział wzięli strażacy oraz mieszkańcy Lidzbarka Warmińskiego, ale przede wszystkim młodzież lidzbarskich szkół ponadgimnazjalnych z 30.osobową grupą młodych dawców z Liceum Ogólnokształcącego na czele. Po raz kolejny udowodniliśmy, że wspólna akcja krwiodawstwa może zakończyć się wielkim sukcesem. Ilość osób, które zgłosiły się by podzielić się cząstką siebie z potrzebującymi przerosła wszelkie oczekiwania organizatorów. Do miejsca poboru krwi zgłosiła się rekordowa liczba chętnych - aż 73 osoby, z czego 52 mogły oddać tego dnia krew. Wszystkim dawcom, a szczególnie lidzbarskiej młodzieży, jako organizatorzy kolejnej już akcji krwiodawstwa serdecznie dziękujemy.

 /tekst: st. kpt. M. Pasławski; zdjęcia: M. Fenkanin/