Uroczysty Apel Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie odbył się 18 maja 2009 r. w sali Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Spotkanie to było okazją do wręczenia odznaczeń, awansów i wyróżnień funkcjonariuszom KW PSP. Jako pierwszy z rąk wicewojewody odznaczenie odebrał strażak-ochotnik z Lubawy - dh Wincenty Szarmach. Postanowieniem Prezydenta RP został on wyróżniony Medalem Za Ofiarność i Odwagę, za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego. Druh Wincenty Szarmach na przestrzeni ostatnich lat kilkakrotnie, z narażeniem życia, ratował ofiary pożarów.

Kolejne z wręczonych dziś odznaczeń to Odznaki Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej. Złotą odznakę Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał st. kpt. Wiesławowi Kurkowi, zaś Srebrne Odznaki odebrali st. asp. Gabriela Engel, kpt. Cezary Kalinowski oraz kpt. Tomasz Polinarski.

Za szczególne zaangażowanie podczas wykonywania obowiązków służbowych nagrodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymał bryg. Grzegorz Eljasiak, a nagrody Komendanta Głównego PSP - bryg. Mariusz Mierzejewski i mł. bryg. Michał Kamieniecki.


Nominacje na wyższe stopnie służbowe otrzymali:

na stopień brygadiera:

- mł. bryg. Arkadiusz Turulski

na stopień młodszego brygadiera:

- st. kpt. Zbigniew Łupina,

- st. kpt. Małgorzata Szmidt-Jeżewska

na stopień starszego kapitana:

- kpt. Jarosław Przybułowski,

na stopień starszego aspiranta:

- asp. Gabriela Engiel,

na stopień młodszego ogniomistrza:

- st. sekc. Rafał Melnyk,

na stopień starszego sekcyjnego:

- sekc. Joanna Latoszek.

W uroczystości wzięli udział Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski, Pan Jan Maścianica i Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Pan Jacek Protas. Obaj panowie podziękowali za trud codziennej służby i pracy, zaangażowanie w wykonywanie obowiązków oraz zgodnie zapowiedzieli dalsze finansowe wspieranie zawodowych i ochotniczych straży pożarnych w regionie.