W dniach 13-15 marca 2013 r. w Gierłoży k/Kętrzyna odbyła się odprawa kadry dowódczej PSP centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

 

  

W odprawie uczestniczyli m.in.: nadbryg. Janusz Skulich – Zastępca Komendanta Głównego PSP, st. bryg. mgr inż. Jan Słupski – Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. Dariusz Marczyński – dyrektor Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności KG PSP, dr Robert Gałązkowski – dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 
W odprawie udział wzięli także dowódcy wojewódzkich brygad odwodowych, szefowie sztabów wojewódzkich brygad odwodowych (naczelnicy wydziałów operacyjnych komend wojewódzkich PSP, dowódcy batalionów COO oraz zastępców komendantów szkół PSP) odpowiedzialni za sprawy operacyjne.

Odprawa poświęcona była omówieniu zagadnień dotyczących współpracy z lotniczym pogotowiem ratunkowym oraz bieżących kwestii z zakresu funkcjonowania centralnego odwodu operacyjnego i tematyki operacyjnej (szczegóły w programie odprawy).

/zdjęcia: st. kpt. Krzysztof Pardo - rzecznik prasowy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP/