W sobotę, 25.04.2009 r. uroczyście otwarta została nowa siedziba Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie.

W uroczystości udział wzięli m.in.:  Zbigniew Sosnowski - Podsekretarz Stanu MSWiA, Elżbieta Suchocka-Rogucka - Sekretarz Stanu Ministerstwa Finansów, Marian Podziewski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Alicja Zielińska - Naczelnik Departamentu Finansów Samorządu, Danuta Wawrzynkiewicz - Doradca Prezydenta RP, st.bryg. Piotr Kwiatkowski - Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Z budżetu państwa, w latach 2004-2008, wydatkowano na tę inwestycję środki w wysokości 8 717 tys. zł, w tym kwota 6 217 tys. zł stanowi środki pozyskane przez Wojewodę z rezerw celowych budżetu państwa.

- Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi i milionom z rezerwy budżetu państwa mamy nareszcie obiekt na miarę marzeń szczycieńskich strażaków. Jako wojewoda przywiązuję szczególną wagę do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom regionu i licznie przybywającym do nas turystom. O tym, jak ważne jest bezpieczeństwo i możliwość szybkiego reagowania, przekonaliśmy się wiele razy podczas kataklizmów, które niestety dotknęły nasze województwo. Biały szkwał, trąby powietrzne, tragiczne wypadki drogowe - tego nie da się uniknąć, ale trzeba być przygotowanym na wszystko, aby w pełni profesjonalnie zażegnać każde, choćby najmniejsze niebezpieczeństwo. Trudno byłoby zliczyć wszystkie akcje, w których szczycieńscy strażacy zawodowi i ochotnicy ratowali życie i mienie ludzkie. Powietrze, ogień i woda - to Wasze żywioły. Zawsze walczycie z czasem, żeby ratować zdrowie i życie dotkniętych nieszczęściem. Musicie mieć więc zapewnione wszystko to, co jest niezbędne w codziennym działaniu - powiedział Wojewoda podczas otwarcia strażnicy.

Podczas uroczystości szczycieńscy strażacy otrzymali awanse w stopniach służbowych i  w stanowiskach.

Uroczystość uświetniły: Warmińsko-Mazurska Kompania Honorowa PSP, kompania KP PSP w Szczytnie, poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego powiatu.

Mieszkańcy miasta oraz powiatu mieli możliwość zapoznania się z nowoczesnym obiektem oraz sprzętem, jakim dysponuje obecnie KP PSP w Szczytnie.