Kętrzyn, 6 maja 2009 r.

 

Z udziałem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, nadbryg. Wiesława Leśniakiewicza i Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Mariana Podziewskiego, odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka woj. warmińsko-mazurskiego. Uroczystość uświetniło nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, która w tym roku obchodzi jubileusz 60-lecia istnienia.

Straż pożarna w Kętrzynie rozpoczęła swoją działalność w 1949 roku. W czerwcu ubiegłego roku powstał Społeczny Komitet, który uznał, że straż pożarna w Kętrzynie zasługuje na sztandar za długoletnia służbę, poświęcenie i ofiarność w ratowaniu życia, zdrowia i mienia mieszkańców powiatu kętrzyńskiego, a strażacy zadecydowali, że 60-lecie istnienia jednostki będzie doskonałą okazją do uroczystego nadania sztandaru. Na terenie powiatu kętrzyńskiego istnieje 13 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Pięć z nich jest włączonych do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego. Sama Komenda Powiatowa PSP w Kętrzynie odznaczona została Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa. Medal wręczył Komendant Główny PSP, nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz w asyście wiceprezesa ZOW ZOSP RP w Olsztynie, druha Grzegorza Kniefela.

Uroczystości w Kętrzynie rozpoczęła msza święta odprawiona w intencji strażaków przez Arcybiskupa Metropolitę Warmińskiego, Wojciecha Ziębę. Wzięły w niej udział poczty sztandarowe PSP i OSP, Warmińsko-Mazurska Kompania Honorowa PSP, Kompania Honorowa Centrum Szkolenia Służby Granicznej w Kętrzynie oraz wszyscy zaproszeni goście. Po nabożeństwie, formacje mundurowe z kompaniami honorowymi przemaszerowały głównymi ulicami miasta na Plac Piłsudskiego, gdzie odbył się uroczysty Apel. Podczas obchodów oficjalnie pożegnano dotychczasowego Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marka Szczecha, który swoje obowiązki przekazał nowemu Komendantowi Wojewódzkiemu bryg. Janowi Słupskiemu.

Zgromadzeni na placu strażacy województwa otrzymali wyróżnienia, nagrody i awanse na wyższe stopnie służbowe:

 

I. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medalem za Ofiarność i Odwagę, za wyniesienie człowieka z płonącego budynku mieszkalnego w Miejscowości Warkałki w gm. Miłakowo, w sierpniu 2008 r., odznaczony został:

- Pan Robert Majcherek.

 

II. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczony został:

- asp. sztab. Zdzisław Szczepański - KP PSP Ostróda,

 

III. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał odznaki "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej", które otrzymali:

Złotą odznakę "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej:

- asp. sztab. Bogdan Iwanicki - KW PSP w Olsztynie,

 

Srebrną odznakę "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej:

- bryg. Jan Słupski - KW PSP w Olsztynie

- bryg. Mariusz Mierzejewski - KW PSP

- st. kpt. Zbigniew Jarosz - KW PSP

- st. kpt. Zbigniew Stasiłojć - KP PSP Szczytno

- st. ogn. Sławomir Grzymkowski - KP PSP Olecko,

- asp. Mariusz Czajkowski - KP PSP Kętrzyn,

- st. ogn. Tadeusz Iwanowski - KP PSP Olecko,

- st. ogn. Dariusz Kępiński - KP PSP Mrągowo

 

Brązową odznakę "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej:

- mł. bryg. Grzegorz Rybaczyk - KP PSP Szczytno,

- asp. Zbigniew Szczepanowski - KP PSP Kętrzyn,

- st. asp. Wojciech Tomkiewicz - KP PSP Braniewo,

- st. ogn. Waldemar Wójtowicz - KP PSP Kętrzyn

- st. ogn. Janusz Krajewski- KP PSP Szczytno,

- Tadeusz Mordasiewicz - Starosta Kętrzyński,

- Krzysztof Hećman - burmistrz Kętrzyna,

- Zdzisław Szypulski - Burmistrz Reszla,

- Janusz Kozoń - Wiceburmistrz Reszla,

- Franciszek Andruszkiewicz - Wójt gm. Srokowo,

- Leszek Zieliński - nadleśniczy ze Srokowa,

 

 

IV. Na wniosek Kapituły Medalu Honorowego im. Józefa Tuliszkowskiego, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego

- dh. Grzegorzowi Kniefelowi- Wiceprezesowi ZOW ZOSP RP,

 

V. Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Znakiem Związku odznaczeni zostali:

§ dh Babiak Michał - Wiceprezes ZOG ZOSP RP w Lelkowie,

§ dh Rolka Józef- OSP w Mołtajnach,

§ dh Rozmysłowicz Wacław - Prezes OSP w Kamińsku,

 

 

VI. Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania związku, nadało Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza, który otrzymali:

- dh Wacław Olszewski - Wiceprezes ZOW ZOSP RP,

- dh Sławomir Krupczak - OSP w Korszach.

 

VII. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie Medale "Za Zasługi dla Pożarnictwa" otrzymali:

Złoty Medal:

dh Józef Winiarek - OSP Drogosze;

 

Srebrny Medal:

dh Andrzej Ponichtera- OSP Drogosze;

dh Piotr Kimbar - OSP Drogosze;

dh Andrzej Pozaroszczyk- OSP Drogosze;

dh Albert Mazanek- OSP Mołtajny.

dh Dariusz Piliszko, s. Zdzisława - OSP Jegławki;

 

Brązowy Medal:

dh Mariusz Brzostek- OSP Jegławki;

dh Marcin Zajdel- OSP Jegławki

 

VIII. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, rozkazem personalnym Nr 54/09, rozkazem personalnym Nr 55/09, rozkazem personalnym Nr 56/09, rozkazem personalnym Nr 57/09, rozkazem personalnym Nr 58/09, z dniem 4 maja 2009 roku nadał wyższe stopnie służbowe funkcjonariuszom PSP.

Awanse otrzymali:

- na stopień st. bryg.

bryg. Mirosław Hołubowicz -Komendant Powiatowy PSP w Ełku,

bryg. Bogdan Cywiński - Komendant Powiatowy PSP w Działdowie,

 

- na stopień mł. bryg.

st. kpt. Andrzej Górzyński - Komendant Miejski PSP w Olsztynie,

st. kpt.Tomasz Furgał - zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie,

st. kpt. Michał Kamieniecki - KW PSP,

st. kpt. Grzegorz Rybaczyk - KP PSP Szczytno,

st. kpt. Tomasz Milewski - KP PSP Olecko,

st. kpt. Jacek Matejko - KP PSP Szczytno,

 

- na stopień st. kpt.

kpt. Paweł Mickiewicz zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Węgorzewie

- na stopień kpt.

mł. kpt. Tomasz Jagłowski - KP PSP Olecko,

mł. kpt. Grzegorz Ulikowski - KP PSP Gołdap.

 

IX. Na podstawie art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, rozkazem personalnym Nr 1/2009 z dniem 4 maja 2009 roku nadał wyższe stopnie służbowe funkcjonariuszom PSP. Awanse otrzymali:

 

- na stopień asp. sztab.

st. asp. Mirosław Ochlak - KP PSP Nowe Miasto Lub.,

st. asp. Paweł Wiśniewski - KP PSP Kętrzyn,

 

- na stopień st. asp.

asp. Piotr Kimbar - KP PSP Kętrzyn,

asp. Jacek Kandybowicz - KM PSP Olsztyn,

 

- na stopień asp.

mł. asp. Robert Hejka - KP PSP Węgorzewo.

 

X. Rozkazem Personalnym Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP wyższe stopnie służbowe otrzymali:

 

- stopień starszego ogniomistrza:

ogn. Przemysław Małysz - KP PSP Kętrzyn,

ogn. Elżbieta Waszczuk - KP PSP Kętrzyn,

 

- stopień ogniomistrza:

mł. ogn. Artur Hajduczenia - KP PSP Kętrzyn,

mł. ogn. Kamil Szymański - KP PSP Kętrzyn

 

- stopień młodszego ogniomistrza:

st. sekc. Marcin Lewosiński - KP PSP Kętrzyn,

 

- stopień starszego sekcyjnego:

sekc. Dariusz Hajduczenia - KP PSP Kętrzyn.

 

XI. Za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych, Dyplomami Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej wyróżnieni zostali:

 

- mł. bryg. Jacek Matejko - KP PSP Szczytno,

- asp. sztab. Wiesław Pisarski - KP PSP Nidzica,

- asp. sztab. Grzegorz Dziobak - KP PSP Mrągowo,

- kpt. Grzegorz Jabłoński - KP PSP Gołdap,

- kpt. Piotr Żarkiewicz - KP PSP Ostróda.

- st. ogn. Zbigniew Jasniak - KP PSP Kętrzyn,

- ogn. Tadeusz Rybiński - KP PSP Iława.

 

XII. Decyzją Nr 152/2009 Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z dnia 16 kwietnia 2009 roku, nagrodą finansową za podjęcie działań ratowniczych poza godzinami służby, nagrodzony został ogn. Waldemar Lech z KM PSP w Olsztynie. 3 marca 2009 roku ogn. Lech ewakuował 3 osoby z budynku objętego pożarem.

 

Na zakończenie uroczystości, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Marian Podziewski, w swym przemówieniu powiedział: -Zmieniają się czasy, zmieniają się wyzwania, ale nie zmienia się jedno - zaufanie, jakim strażacy są obdarzeni przez społeczeństwo. Taka reputacja jest ważniejsza od medali - ale za wszystkie zasługi, za ofiarność i odwagę, też się one należą konkretnym strażakom. A dla wszystkich, dla całej komendy, od społeczeństwa - właśnie sztandar. Od teraz będzie on towarzyszyć Państwu przy okazji największych uroczystości. SZANOWNI PAŃSTWO! Serdecznie gratuluję wszystkim dziś wyróżnionym. Pragnę również podziękować Panu Markowi Szczechowi za dotychczasową niezwykle odpowiedzialną służbę na stanowisku Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Życzę Panu kolejnych sukcesów zawodowych oraz pomyślności w życiu osobistym. W tym wyjątkowym dniu serdecznie życzę, aby Święty Florian strzegł wszystkich strażaków w czasie działań ratowniczych, aby zawsze sprawiał, żeby wszyscy wyjeżdżający na akcje ratownicze wracali szczęśliwie do swoich domów, do swoich bliskich.

Dodatkową atrakcją wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka były wystawa sprzętu pożarniczego oraz pokazy ratownictwa drogowego i wysokościowego.

 

(fot. Ryszard Ołów KW PSP Olsztyn)