Pomimo wielu zajęć i obowiązków, strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie znaleźli czas zarówno na honorowe oddawanie krwi, jak i założenie klubu Honorowych Dawców Krwi „STRAŻAK”.

Idea powołania klubu dojrzewała w nas już dłuższy czas. Były liczne rozmowy, wspólne akcje związane z poborem krwi, udział w akcji rejestracyjnej potencjalnych dawców szpiku kostnego. Efektem tych działań było czwartkowej spotkanie i powołanie liczącego ponad 30 osób klubu HDK PCK „STRAŻAK” przy KP PSP w Braniewie. W spotkaniu uczestniczył Komendant Powiatowy PSP w Braniewie - st. kpt. Władysław Szczepanowicz, współpracownicy oraz chor. Sebastian Jaszak - Prezes Wojskowego Klubu HDK.

Pożarniczy klub „STRAŻAK” skupia w swoich szeregach, oprócz pracowników KP PSP w Braniewie, również strażaków z Wojskowej Straży Pożarnej, jednostek OSP oraz osoby sympatyzujące z pożarnictwem. Braniewscy strażacy – krwiodawcy są otwarci na kolejne osoby chcące wstąpić do tej najmniejszej jednostki organizacyjnej PCK. Zasadniczym celem klubu jest organizacji poboru krwi na terenie naszej komendy oraz propagowanie działalności Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. W czasie tego spotkania zebrani poruszyli m.in. temat statusu Honorowego Dawcy Krwi, regulaminu klubów HDK PCK. Prezesem został wybrany Ireneusz Ścibiorek, wiceprezesami natomiast Władysław Szczepanowicz i Tomasz Nowakowski,  skarbnikiem Marzena Urbanowicz oraz sekretarzem Michał Janewicz.

 /st. kpt. I. Ścibiorek/