13 lutego 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warm. odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego podsumowano eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Zapobiegając pożarom chronimy życie, mienie i środowisko”.

Na konkurs organizowany przez Oddział Zarządu Powiatowego ZOSP RP oraz Komendę Powiatową PSP w Lidzbarku Warm. wpłynęło 327 prac (w 5. grupach wiekowych). Konkurs miał na celu przede wszystkim zainteresowanie dzieci i młodzieży ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk, miał także służyć rozwijaniu uzdolnień plastycznych najmłodszych. Tematyka  konkursu obejmowała udział jednostek straży  pożarnych w  akcjach  ratowniczo-gaśniczych oraz w  zwalczaniu klęsk żywiołowych.

Podczas spotkania wręczono także czujki tlenku węgla (czadu), które wylosowali mieszkańcy powiatu lidzbarskiego w ramach akcji „ Darmowa czujka dla Ciebie”, organizowanej przez Komisję Bezpieczeństwa Powiatu Lidzbarskiego oraz Komendę Powiatową PSP w Lidzbarku Warmińskim. By wziąć udział w losowaniu czujek należało wypełnić kupon zamieszczony w tygodniku „Gazeta Lidzbarska”, odpowiedzieć poprawnie na pytanie i dostarczyć go na adres komendy. Czujki tlenku węgla, dyplomy i upominki  wręczyli Wicestarosta Lidzbarski - Jarosław Kogut oraz Zastępca Komendanta Powiatowego PSP - st. kpt. Marek Pasławski.

/tekst: st. kpt. M. Pasławski; zdj.: KP PSP Lidzbark Warm./