5 lutego w ośrodku szkolenia PSP w Olsztynie odbyła się narada podsumowująca ubiegłoroczną działalność Państwowej Straży Pożarnej województwa warmińsko-mazurskiego.

W spotkaniu udział wzięli m.in.:

- nadbryg. Marek Kowalski – zastępca komendanta głównego PSP,

- Marian Podziewski – wojewoda warmińsko-mazurski,

- Jarosław Słoma – wicemarszałek województwa,

- starostowie powiatów,

- przedstawiciele współpracujących służb i instytucji.

Spotkanie poprzedziły pokazy zmodernizowanej komory dymowej, w której strażacy zaprezentowali  poruszanie się w nieznanym, skomplikowanym i zadymionym przestrzennym układzie komunikacji poziomej i pionowej (komora imituje prawdziwe warunki pożarowe w silnym zadymieniu; strażacy sprawdzają w niej swoje przygotowanie do pracy w aparatach ochrony dróg oddechowych)  oraz stanowiska do ćwiczeń różnych scenariuszy związanych z użyciem gazu LPG, będącego autorskim projektem wykładowców ośrodka szkolenia KW PSP w Olsztynie.

Podsumowania roku dokonał Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. Jan Słupski.

W naszym województwie służbę pełni 1247 strażaków PSP. W roku 2012 wyjeżdżali do 18 522 zdarzeń, w tym:

- 6 806 pożarów,

- 11 053 miejscowych zagrożeń,

- 663 alarmów fałszywych.

Strażacy do pożaru wzywani byli co 77 min, do miejscowego zagrożenia co 47 minut, a do alarmów fałszywych co 13 godz.

W 2012 r. do jednostek PSP w województwie zakupionych zostało 9 nowych pojazdów o łącznej wartości 2 mln 226 tys. zł:

- średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla KP PSP Kętrzyn,

- ciężki samochód kwatermistrzowski z HDS dla KM PSP Olsztyn (jrg 1),

- lekki samochód rozpoznania chemicznego dla KM PSP Olsztyn (jrg 2),

- 3 samochody operacyjne dla KP PSP Braniewo, KP PSP Olecko i KW PSP Olsztyn,

- 3 lekkie samochody kwatermistrzowskie dla KM PSP Elbląg, KW PSP Olsztyn.

W ramach wymiany sprzętu transportowego jednostki PSP przekazały nieodpłatnie do Ochotniczych Straży Pożarnych 25 pojazdów. Były to min.:

- drabina pożarnicza SD-30   ,                      

- 3 samochody ratowniczo-gaśnicze,                      

- 6  samochodów lekkich /Lublin, VW Bus/,                        

- 8 samochodów osobowych/operacyjnych/.        

 

Podczas uroczystości, Prezes OSP Pluski – Wojciech Kaspruk, odebrał z rąk nadbryg. Marka Kowalskiego i st. bryg. Jana Słupskiego   akt włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pluskach do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.  To 156 jednostka OSP w  województwie włączona do systemu.

/oprac.:  mł. bryg. Małgorzata Szmidt-Jeżewska, zdj.: Ryszard Ołów/