29 stycznia 2013 r., podczas sesji Rady Miejskiej w Korszach, młodzi strażacy-ochotnicy z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Korszach zostali wyróżnieni za działanie ratujące drugiego człowieka.

13 stycznia br., podczas  akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, młodzi strażacy, tak jak tysiące wolontariuszy, zbierali pieniądze na rzecz ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów. Bernadetta Aleksandrzak,  Martyna Wołowiec, Edyta Papis, Paulina Paszkowska i Tomasz Wicepolski w swojej bezinteresownej działalności na rzecz drugiego człowieka poszli w tym dniu o wiele dalej. Około godziny 8.30 wykazali się wzorową postawą udzielając pierwszej pomocy starszej osobie, która doznała ataku padaczki. Młodzi strażacy ruszyli natychmiast z pomocą, zapewnili jej bezpieczne podłoże, odpowiednią termikę, bezpieczną pozycję, wsparcie psychiczne oraz wezwali pogotowie ratunkowe. Słowa pochwały otrzymali już na miejscu zdarzenia od ekipy pogotowia ratunkowego.

Na sesji podziękowania i słowa uznania skierowali do młodych strażaków Burmistrz Korsz - Ryszard Ostrowski oraz Komendant Powiatowy PSP w Kętrzynie - bryg. Zbigniew Borys. Obaj Panowie wręczyli młodzieży drobne upominki.

Niech postawa tych młodych ludzi i ich bezinteresowne zaangażowanie będą dla nas wszystkich przykładem zachowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego. Dumni ze swoich dzieci mogą być ich rodzice, bo to z rodzinnego domu wynosi się potrzebę pomagania innym. Tak zaszczepioną potrzebę i chęć pomagania innym my w strażackich remizach i strażnicach możemy pielęgnować i rozwijać. Opiekunem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Korsze jest dh Paweł Krupczak.

Jeszcze raz gratulujemy młodzieży i ich opiekunowi.

/opracował: mł. bryg. S. Sapieha/