Zawód strażaka cieszy się wśród dzieci i dorosłych szacunkiem i uznaniem. Dzieci lubią i chcą wiedzieć o tym zawodzie jak najwięcej. Dlatego też w ramach ferii zimowych kętrzyńscy strażacy podjęli działania, aby te ferie w powiecie kętrzyńskim były bezpieczne. 

Poprzez lokalne media strażacy przekazywali informacje związane z niebezpieczeństwem przebywania na lodzie i sposobami radzenia sobie w sytuacji, gdy lód załamie się pod człowiekiem. W ramach wizyt strażaków w szkołach podstawowych, a także w ramach wizyt dzieci z półzimowisk w kętrzyńskiej strażnicy, staramy się przekazać informacje o bezpiecznym spędzeniu czasu w okresie ferii zimowych. Rozmawiamy o Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, ich zadaniach i roli w systemie bezpieczeństwa, o sprzęcie ratowniczym, o przyczynach powstania i rozprzestrzeniania się pożarów, o zasadach postępowania na wypadek pożaru, zasadach użycia podręcznego sprzętu gaśniczego. Dzieci mogą dowiedzieć się jak mają się zachowywać i postępować gdy wybuchnie pożar, ale również co robić, aby do niego nie dopuścić. Każde dziecko może założyć hełm i ubranie, których strażacy używają podczas akcji ratowniczo–gaśniczych. Chcemy, aby nasz zawód i nasza strażnica były przyjazne dla wszystkich i aby kojarzyła się nie tylko z ludzkim dramatem i nieszczęściem, ale również z czymś przyjemnym. Po to właśnie organizujemy takie akcje. Jednak nie jest to tylko zabawa, to również szeroko pojmowana profilaktyka przeciwpożarowa. Tłumaczymy dzieciom jak mają się zachowywać, aby nie spowodować zagrożenia dla życia i zdrowia własnego oraz innych. W przypadku zaistnienia takiego zagrożenia, pokazujemy co zrobić, aby ratować siebie, a być może i innych. To bardzo ważne, aby już najmłodsi wiedzieli jak najwięcej w tym zakresie. W poniedziałek 21 stycznia br. kętrzyńskich strażaków odwiedziły dzieci z Zespołu Szkół w Kętrzynie, a we wtorek ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie.
Grupy szkolne zainteresowane wizytą w kętrzyńskiej komendzie mogą kontaktować się z Zastępcą Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie mł. bryg. Szymonem Sapiehą (tel. 89 751 71 13) lub zastępcą dowódcy jednostki ratowniczo–gaśniczej st. asp. Mariuszem Czajkowskim (tel. 89 751 71 12). /oprac.: mł. bryg. Szymon Sapieha/