W dniu 10 marca br. wojewoda warmińsko-mazurski pan Marian Podziewski oraz wicewojewoda pan Jan Maścianica złożyli roboczą wizytę w Ośrodku Szkolenia PSP. Celem wizyty była ocena przebiegu prac w przebudowie i modernizacji budynku koszarowego ośrodka. Gościom przedstawiono planowany zakres rzeczowy inwestycji, który obejmuje przebudowę istniejących kondygnacji oraz nadbudowę piętra o charakterze poddasza użytkowego z dachem dwuspadowym. W wyniku przeprowadzonych prac zmieni się standard zakwaterowania (pokoje 2 osobowe z węzłem sanitarnym) oraz warunki nauczania (dwie sale wykładowe). Dalszy etap inwestycji ma polegać na przebudowie i remoncie budynku administracyjnego, w którym przewiduje się m.in. umiejscowienie treningowego i rezerwowego stanowiska kierowania.

W dalszej części spotkania przedstawiono panom wojewodom plany i zamierzenia związane z merytoryczną działalnością ośrodka, w tym dotyczące realizacji m.in. szkolenia uzupełniającego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej (tzw. szkolenie podoficerskie), kursu specjalistycznego dla nurków MSWiA, szkoleń z zakresu ochrony ludności, szkoleń z zakresu transportu materiałów niebezpiecznych, szkoleń dyspozytorów i dyżurnych stanowisk kierowania. Mówiono również o potrzebach szkoleniowych dotyczących OSP.