W dniu 4 marca 2009 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Olecku odbyło się spotkanie robocze związane z przystąpieniem do realizacji projektu „PL-LT 112 - System zarządzania działaniami ratowniczymi i obsługi europejskiego numeru ratunkowego”.

W trakcie spotkania podpisano porozumienie oraz przygotowano dokumentację do wniosku aplikacyjnego.

W spotkaniu uczestniczyli:

  • płk.Vidas Barauskas – Komendant Służby Ochrony Przeciwpożarowej i  Ratownictwa w Mariampolu

  • płk. Algirdas Bautronis -Komendant Służby Ochrony Przeciwpożarowej i  Ratownictwa w Alitusie;

  • st. bryg. Andrzej Uścinowicz - Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku;

  • mł. bryg. Jan Słupski - Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie;

  • Komendanci Powiatowi PSP z Grajewa, Moniek, Sejn i Olecka.

Współgospodarzami spotkania byli:

  • Stanisław Ramotowski - Starosta Olecki;

  • Edward Adamczyk – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Projekt będzie realizowany w latach 2009-2012, łączny budżet opiewa na kwotę około 6 mln euro. Główny cel projektu, to podniesienie poziomu bezpieczeństwa ludności w ujęciu zarówno lokalnym jak i transgranicznym, poprzez zmodernizowanie i unowocześnienie systemu przyjmowania zgłoszeń, przepływu informacji i zarządzania działaniami ratowniczymi.