13 grudnia w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Kętrzynie odbyło się uroczyste przekazanie samochodów pożarniczych, które będą służyły mieszkańcom powiatu.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością:

- Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie - Maria Sokoll;

- Warmińsko–Mazurski Komendant Wojewódzki PSP - st. bryg. Jan Słupski;

- Starosta Kętrzyński – Tadeusz Mordasiewicz, zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kętrzynie;

- Burmistrzowie Miast i Wójtowie Gmin naszego powiatu;

- Przewodniczący Rad Miast i Gmin naszego powiatu;

- Dyrektor finansowy Philips Lighting Poland o/Kętrzyn - Jolanta Skowrońska;

- Z-ca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych MTI Furninova - Lech Jurkianiec;

- Komendant Powiatowy PSP w Kętrzynie - bryg. Zbigniew Borys;

- strażacy i pracownicy kętrzyńskiej komendy;

- strażacy OSP z naszego powiatu;

- sympatycy i przyjaciele naszej strażackiej formacji.

Strażacy realizują szereg zadań ratowniczych, ale - by prawidłowo i skutecznie nieść pomoc i ratunek - muszą posiadać odpowiedni sprzęt, a ten z kolei musi charakteryzować się wysokim standardem i niezawodnością, musi spełniać odpowiednie wymogi i posiadać liczne atesty dopuszczające do użytkowania w ochronie ppoż. Te zaostrzone wymogi oraz zalecenia są jak najbardziej słuszne i zrozumiałe, chodzi przecież o bezpieczeństwo ratowanych oraz strażaków–ratowników, którzy niosąc pomoc poszkodowanym, ratując innych sami również muszą być odpowiednio zabezpieczeni.

Bezpieczeństwo kosztuje, strażacki sprzęt również. Przekazany dziś specjalistyczny nowoczesny samochód ratowniczo–gaśniczy wraz z wyposażeniem kosztował  680. 000 zł.

Taki zakup nie byłby możliwy gdyby nie dodatkowe wsparcie finansowe:

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,

- Philips Lighting Poland w Kętrzynie,

- MTI Furninova Kętrzyn,

- gminy Srokowo,

- gminy Barciany,

- gminy Korsze,

- gminy wiejskiej Kętrzyn,

- KW PSP Olsztyn,

- KP PSP Kętrzyn.

Wszystkie ww. podmioty ze zrozumieniem podeszły do tego niezbędnego przedsięwzięcia. Przysłowiowa „zrzutka” na strażackie auto była jedyną szansą na realizację tego długo oczekiwanego przedsięwzięcia. Zakup pojazdu oraz pozyskanie środków finansowych z WFOŚiGW w Olsztynie odbyły się dzięki wymiernemu wsparciu organizacyjnemu Starosty Kętrzyńskiego - Tadeusza Mordasiewicza.

Nowoczesny samochód pożarniczy kętrzyńskich strażaków to fabrycznie nowy wóz na podwoziu marki Mercedes Atego z napędem 4X4, uterenowiony, z silnikiem wysokoprężnym, systemem ABS, ze zbiornikiem wodnym 2500 litrów i zbiornikiem na środek pianotwórczy, kabiną wyposażoną w klimatyzację i specjalne uchwyty na aparaty oddechowe. Samochodem do akcji ratowniczo–gaśniczych może być przewożonych łącznie 6 strażaków.

Dodatkowo na wyposażeniu pojazdu znajdują się m.in:

- zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego;

- środki do neutralizacji i sorpcji substancji niebezpiecznych stosowane w ratownictwie chemiczno – ekologicznym;

- zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 250 l;

- autopompa dwuzakresowa o wydajności 2800 l/min;

- linia wysokociśnieniowa tzw. szybkiego natarcia o dł. 60 m na specjalnym zwijadle;

- agregat prądotwórczy;

- działko wodno – pianowe o wydajności 1600 dm 3/min, z którego można podawać wodę na odległość ok. 50 m;

- specjalne zraszacze do podawania wody w czasie jazdy;

- radiotelefon samochodowy dostosowany do użytkowania w sieci łączności MSW;

- wyciągarka samochodowa elektryczna;

- wysuwany maszt oświetleniowy;

- specjalne szuflady, wysuwane tace, skrytki i półki na sprzęt ratowniczo - gaśniczy.

Dotychczas używany (od 1998 r.) przez kętrzyńskich strażaków specjalny samochód ratowniczo–gaśniczy marki Renault trafił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Jegławkach. Decyzję taką podjął Warmińsko–Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie - st. bryg. Jan Słupski, który w asyście Starosty Kętrzyńskiego - Tadeusza Mordasiewicza, Wójta Gminy Srokowo - Franciszka Andruszkiewicza i Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie - bryg. Zbigniewa Borysa dokonał uroczystego przekazania pojazdu. Kluczyki oraz akt przekazania odbierali Prezes OSP Jegławki - dh Krzysztof Kowalski oraz Naczelnik OSP Jegławki - dh Cezary Koczan.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Srokowo - Zenon Piotrowicz, przekazał Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętrzynie specjalistyczną pilarkę do drewna wraz z urządzeniem do ostrzenia łańcuchów. Pilarka zostanie przeznaczona do prowadzenia skutecznych działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków wichur, połamanych drzew, konarów i gałęzi. W imieniu Zarządu OSP Kętrzyn sprzęt odebrał Zastępca Naczelnika - Piotr Oleszkiewicz.

Podczas uroczystości ślubowanie złożyli najmłodsi strażacy w kętrzyńskiej komendzie: str. Karol Iwańczyk i str. Marcin Żywicki, którzy w obecności tak znamienitych gości i swoich starszych kolegów ślubowali „być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażaniem życia”. Ślubowanie odebrał Komendant Powiatowy PSP w Kętrzynie - bryg. Zbigniew Borys.

Następnie strażacy pożegnali swoich kolegów odchodzących na emeryturę. Ze strażackim mundurem pożegnali się:

- asp. sztab. Sławomir Krupczak – długoletni dowódca zmiany służbowej w jednostce ratowniczo–gaśniczej w Kętrzynie, który ze względów zdrowotnych nie przybył na uroczystość;

- st. asp. Zbigniew Szczepanowski – starszy inspektor w sekcji kwatermistrzowsko–technicznej;

- mł. asp. Waldemar Wojtowicz – długoletni dyżurny operacyjny powiatowego stanowiska kierowania.

Kierownictwo komendy oraz koledzy strażacy podziękowali odchodzącym na zasłużoną strażacką emeryturę za lata ofiarnej służby, trud i poświęcenie, a na pamiątkę przekazali statuetki strażaka, kwiaty oraz prezenty. Były liczne wspomnienia, wszyscy strażacy potwierdzali ogromne doświadczenie, opanowanie i kompetencje swoich kolegów emerytów.

Na zakończenie uroczystości  Starosta Kętrzyński Tadeusz Mordasiewicz pogratulował strażakom nowego samochodu i  nadmienił, że jest ogromna szansa, iż już niedługo w garażu kętrzyńskiej strażnicy pojawi się kolejny nowoczesny wóz pożarniczy.

Komendant Powiatowy PSP w Kętrzynie bryg. Zbigniew Borys wyraził szczere podziękowania tym wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania nowego sprzętu dla kętrzyńskich strażaków, podkreślając jednocześnie fakt zrozumienia przez nich istoty funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej.

Wszyscy zgromadzeni mogli również obejrzeć specjalne tablice pamiątkowe przygotowane przez kętrzyńskich strażaków w związku z przypadającą w tym roku 20.rocznicą powołania Państwowej Straży Pożarnej.

 

/oprac.: mł. bryg. Szymon Sapieha/.