10 grudnia 2012 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczego dla jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu gołdapskiego.

W uroczystości udział wzięli:

- Wojewoda Warmińsko-Mazurski – Marian Podziewski,

- Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie – st. bryg. Jan Słupski,

- Starosta Powiatu Gołdapskiego – Andrzej Ciołek,

- Przewodniczący Rady Powiatu – Leszek Retel,

- Wójtowie Gmin Dubeninki i Banie Mazurskie,

- Prezesi Zarządów Oddziałów Gminnych ZOSP RP w Gołdapi, Dubeninkach oraz Baniach Mazurskich,

- funkcjonariusze KP PSP w Gołdapi.

 

Podczas uroczystości wręczono sprzęt ratowniczy o wartości około 90 tyś. zł następującym jednostkom:

- Komendzie Powiatowej PSP w Gołdapi - 4 komplety aparatów powietrznych nadciśnieniowych wyposażonych w butle powietrzne kompozytowe,

- OSP Dubeninki - samochód osobowy marki Reanult Kangoo z Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie, detektor wielogazowy, ubrania strażackie, węże tłoczne, buty oraz hełmy strażackie,

- OSP Żytkiejmy - pilarka do drewna Stihl,  hełmy strażackie oraz węże tłoczne,

- OSP Banie Mazurskie - wytwornica pianowa, zestaw do zabezpieczenia terenu akcji, ubrania strażackie,

- OSP Grabowo - nowoczesny zestaw narzędzi hydraulicznych marki Weber oraz dwa aparaty powietrzne nadciśnieniowe firmy Auer.

Ponadto, zestaw hydrauliczny użytkowany do tej pory przez OSP Grabowo został przekazany do jednostki w Górnem.

Powyższy sprzęt został zakupiony ze środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Gołdapscy strażacy otrzymali również z rąk Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 4 komplety ubrań specjalnych, zaś Komendant Wojewódzki podarował 5 kompletów ubrań koszarowych.

Starosta Gołdapski - Andrzej Ciołek wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu - Leszkiem Retelem przekazali Komendzie butlę kompozytową.

Nowy sprzęt znacznie przyczyni się do podniesienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu gołdapskiego oraz podniesie poziom bezpieczeństwa mieszkańców.

 

/tekst i zdjęcia: kpt. Kamil Pawlukanis - naczelnik wydziału operacyjnego KP PSP w Gołdapi/.