W celu doskonalenia współpracy służb ratowniczych województwa warmińsko-mazurskiego, wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski na wniosek służb ratowniczych, podjął inicjatywę zorganizowania szkoleń dla dyspozytorów obsługujących zgłoszenia na numery alarmowe.

Celem szkolenia były:

  • integracja służb dyżurnych podmiotów ratowniczych,
  • poznanie specyfiki poszczególnych służb oraz możliwości każdego z podmiotów,
  • doskonalenie współpracy poprzez omówienie skomplikowanych przypadków i ustalenie zasad współdziałania oraz wzajemnej pomocy.  

Szkolenia odbywają się cyklicznie w dniach 3, 10 i 17 grudnia w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie i biorą w nich udział wszyscy dyspozytorzy  PSP, policji, pogotowia ratunkowego oraz WCPR z województwa (230 osób).

/Opracował: st.kpt.Krzysztof Pardo/