9 stycznia 2009 r., z udziałem zastępcy Komendanta Głównego PSP - st. bryg. Piotra Kwiatkowskiego, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - Mariana Podziewskiego, Marszałka Województwa - Jacka Protasa, Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - st. bryg. Marka Szczecha, strażacy Warmii i Mazur uroczyście podsumowali miniony rok działalności jednostek organizacyjnych PSP.

Odprawę poprzedziła prezentacja, ośmiu z osiemnastu, samochodów ratowniczo-gaśniczych zakupionych w minionym roku dla jednostek ratowniczo-gaśniczych województwa.

W 2008 r. jednostki PSP na Warmii i Mazurach wzbogaciły się o samochody ratowniczo-gaśnicze i sprzęt ratowniczy o łącznej wartości prawie 15 mln zł. Na inwestycje budowlane wydatkowano ponad 10 mln zł, a remonty – 0,5 mln. zł.

Miniony rok, to także wzrost liczby zdarzeń , do których wyjeżdżali strażacy. Łącznie było ich 22.009, z tego:

- pożary – 7.207

- miejscowe zagrożenia – 14.160

- alarmy fałszywe – 642.

Fot. Ryszard Ołów