13 listopada br. w sali konferencyjnej Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie odbyło się podsumowanie międzywojewódzkich ćwiczeń WARMIA 2012, przeprowadzonych  w dniach 26-28 września br. w Braniewie.

Podczas spotkania wnioski i spostrzeżenia do ćwiczeń przedstawił szef zespołu rozjemców mł. bryg. Daniel Wiącek z Komendy Głównej PSP. Całościowego podsumowania i oceny przebiegu, a także organizacji ćwiczeń dokonali Zastępca Komendanta Głównego PSP, nadbryg. Janusz Skulich oraz dyrektor Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności KG PSP, st. bryg. Dariusz Marczyński. Omawianiu poszczególnych zagadnień, dotyczących przygotowania i realizacji  manewrów,  towarzyszyła dyskusja prowadzona  z punktów widzenia oceniających, organizatorów i uczestników ćwiczeń.

Na zakończenie, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. Jan Słupski podziękował za udział i zaangażowanie w realizację ćwiczeń WARMIA 2012 przedstawicielom komend PSP z województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

 

/tekst i zdjęcia: mł. bryg. Robert Fliciński/.