17 grudnia br. w Komendzie Powiatowej PSP w Giżycku odbyło się uroczyste przekazanie nowego podnośnika SHD-25, sprzętu nurkowego na wyposażenie łodzi ratowniczej oraz sprzętu ochrony osobistej strażaków.

W uroczystości wzięli udział:

ˇ mł. bryg. mgr inż. Jan Słupski - Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

ˇ Wacław Strażewicz - Starosta Giżycki,

ˇ Jolanta Piotrowska - Burmistrz Miasta Giżycka,

ˇ Józef Karpiński - Burmistrz Miasta i Gminy Ryn,

ˇ Stanisław Wąsiakowski - Wójt Gminy Miłki,

ˇ Władysław Gładkowski - Wójt gminy Kruklanki,

ˇ Monika Łępicka - Gij - Sekretarz Gminy Wydminy,

ˇ Dariusz Grygieńcza - Sekretarz Gminy Giżycko,

ˇ Ks. Prałat Kazimierz Gryboś - kapelan strażaków,

ˇ przedstawiciele OSP powiatu giżyckiego: Marek Cudny - Gm. Giżycko, Grzegorz Fedyk - Gm. Kruklanki, Czesław Mazur - M i Gm. Ryn, Jarosław Bereza - Gm. Wydminy, Andrzej Rydzewski - Gm. Miłki,

ˇ strażacy KP PSP Giżycko

Podnośnik SHD - 25 D na podwoziu MANT GL 12.240 został zakupiony za kwotę 941 600,00 zł. w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 - 2009.

Sprzęt nurkowy oraz nawigacyjny został zakupiony na doposażenie łodzi ratowniczej typu PARKER RIB 1000 - za łączną kwotę 150 000 zł., którą przekazał Wojewoda Warmińsko-Mazurski.

Sprzęt ochrony indywidualnej strażaków oraz sprzęt ratowniczy został zakupiony za kwotę 15 000 zł. przekazaną przez Urząd Miasta Giżycka. W jego skład wchodzą: 4 sygnalizatory bezruchu, 9 pasów bojowych, 9 toporków strażackich z pochewkami, 9 zatrzaśników i 11 masek ultra elite z pokrowcami. Ze środków tych zakupiono także statyw bezpieczeństwa z wyciągarką, który może być używany do prac z wykorzystaniem technik alpinistycznych.

Uroczystość zakończyło wspólne spotkanie opłatkowe z udziałem wszystkich strażaków oraz zaproszonych gości.