W dniach 4-6 września 2012 r. w Rybakach na poligonie podwodnym Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie odbyło się szkolenie doskonalące umiejętności prowadzenia prac podwodnych do głębokości 20 metrów przez młodszych nurków oraz do głębokości 30 metrów  przez nurków i kierowników prac podwodnych.

Szkolenie przeprowadzono w celu  wyrównania różnic w uprawnieniach do prowadzenia prac podwodnych w związku ze zmianami w  rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.16 maja 2011 r. w sprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

W ciągu trzech dni szkoleniowych nurkowie przeprowadzili kilka nurkowań w  zakresie technologii wykonywania prac podwodnych. Ćwiczyli m.in. prowadzenie inspekcji pod wodą, poszukiwanie  metodą okrężną i wahadłową, podnoszenie i wydobywanie obiektów z dna oraz naprowadzanie nurków na obiekt pod wodą za pomocą sonaru MS-1000.

Ćwiczenia naprowadzania nurków sonarem pozwoliły na doskonalenie  metody, która ostatnio jest coraz częściej wykorzystywana przez specjalistyczne grupy ratownictwa wodno-nurkowego naszego województwa.

Oprócz realizacji nurkowań z zakresu prowadzenia prac podwodnych odbyły się wykłady dotyczące zmian w przepisach nurkowych, konfiguracji sprzętu oraz współpracy SGRWN z grupami sonarowymi.

Zajęcia praktyczne i teoretyczne  prowadzili: nurek instruktor st.kpt.M.Wajdyk (KM PSP Olsztyn), kierujący pracami podwodnymi: mł.kpt. G.Zubowicz (KP Giżycko) oraz st.sekc. M.Zakrzewski (KW PSP Olsztyn).

Szkolenie w Rybakach pozwoliło wyrównać uprawnienia nurkom w zakresie prowadzenia prac podwodnych oraz na wymianę doświadczeń, co jest niezwykle istotne w tak specjalistycznej dziedzinie, jaką jest ratownictwo wodne. Dalszym etapem szkolenia będzie szkolenie uzupełniające dla młodszych nurków  województwa warmińsko-mazurskiego, które przeprowadzą kierujący pracami podwodnymi.

 

/tekst i zdj.: st. sekc. Mariusz Zakrzewski - KW PSP Olsztyn/.