15-16 listopada 2008 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie odbyło się szkolenie specjalistyczne z zakresu obsługi odbiornika nawigacyjnego GPS Map 76 Csx i sonaru Starfish. Szkolenie przeprowadzili hydrolog dr Dariusz Grabiec i Maciej Rokus - kierownik prac podwodnych a zarazem dostarczyciel specjalistycznego sprzętu z firmy NHN Polska. W przedmiotowym szkoleniu udział wzięli strażacy - nurkowie ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno - Nurkowego KP PSP w Iławie oraz dowódcy zmian, sekcji i zastępów poszczególnych zmian służbowych jednostki ratowniczo - gaśniczej KP PSP w Iławie. Szkolenie zostało podzielone na dwa etapy. W pierwszym nastąpiło wprowadzenie do techniki GPS, przedstawiono błędy wskazań systemu, omówiono protokół transmisji danych NMEA0183, podłączono odbiornik GPS do komputera PC, wykonano obsługę operatorską odbiornika GPS. Przeprowadzono także praktyczne prace w terenie w zakresie doskonalenia obsługi operatorskiej tegoż odbiornika. W drugim etapie szkolenia teoretycznego tematyka obejmowała m.in. takie elementy, jak: podstawy hydroakustyki, użycie sonaru holowanego w operacjach poszukiwawczych oraz podstawy interpretacji danych sonarowych. Omówiono także podstawowe funkcje oprogramowania sonaru holowanego. Wstępne szkolenie praktyczne zostało przeprowadzone w Iławie na Małym Jeziorku. Uczestnicy szkolenia mieli okazję zapoznać się z technikami i sposobami prowadzenia poszukiwań obiektów za pomocą zestawu sonaru holowanego, możliwości operatorskich w zakresie uzyskiwania optymalnych możliwości pracy sonaru adekwatnych do warunków hydrologicznych i hydrograficznych.

Tekst opracowali: kpt. R. Sawicki, Maciej Rokus przedstawiciel firmy NHN Polska