W dniu 11 listopada 2008r., pod patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Mariana Podziewskiego i Arcybiskupa Wojciecha Ziemby, odbyły się wojewódzkie obchody Święta Niepodległości. Uroczystą mszę w katedrze św. Jakuba w Olsztynie, celebrowaną przez  Arcybiskupa, poprzedził koncert chóru Bel Canto.

W uroczystych obchodach udział wzięli przedstawiciele władz lokalnych, policji, wojska, staży granicznej oraz straży pożarnej. Państwową Straż Pożarną reprezentował Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki st. bryg. Marek Szczech wraz ze swoim zastępcą, bryg. Mariuszem Mierzejewskim oraz Komendantem Miejskim PSP w Olsztynie, st. kpt. Andrzejem Górzyńskim.

Po mszy świętej uczestnicy przeszli pochodem na Plac Solidarności. Na czele szła orkiestra dęta Wojska Polskiego - Garnizon Giżycko, kompanie honorowe wojska, policji i straży pożarnej.

Na Placu Solidarności, po odegraniu hymnu państwowego, wciągnięciu na maszt biało-czerwonej flagi oraz przemówieniach Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Marszałka Województwa, wręczono odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta RP.

Wojewoda Marian Podziewski, z rąk Eugeniusza Grabskiego, prezesa Związku Sybiraków w Olsztynie, otrzymał honorową odznakę Krzyż Sybiru przyznany za działalność na rzecz Związku Sybiraków i współpracę z kombatantami.

Oficjalna części uroczystości obejmowała: Apel Pamięci Oręża Polskiego z salwą honorową, złożenie wieńców i kwiatów pod pomnikiem Wolności Ojczyzny. Po zakończeniu patriotycznej części uroczystości, jej uczestnicy mogli zapoznać się z wystawionym na placu Solidarności sprzętem straży pożarnej, straży granicznej i policji. Dla mieszkańców Olsztyna przygotowano również gorącą grochówkę.

Zdjęcia: Urząd Wojewódzki w Olsztynie.