6 sierpnia 2012 roku podczas zmiany służby na placu apelowym lidzbarskiej komendy, Komendant Powiatowy PSP - bryg. Jerzy Pakisz w obecności pracowników komendy oraz zmian służbowych podziękował asp. sztab. Pawłowi Straszyńskiemu za 20 lat służby na stanowisku dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Lidzbarku Warmińskim.

Asp. sztab. Paweł Straszyński jest dowódcą lidzbarskiej jednostki od 1 lipca 1992 roku, tj. od momentu powstania Państwowej Straży Pożarnej. Już od pierwszych dni swojej służby na tym stanowisku dał się poznać jako bardzo dobrze zorganizowany i zaangażowany w służbę funkcjonariusz. Umiejętność planowania i organizacji pracy, zaangażowanie w służbę, profesjonalizm, a także dokładność w realizacji zadań i właściwe podejście do podwładnych, to tylko nieliczne z wielu cech, które posiada Pan Paweł. Dlatego niezmiennie cieszy się uznaniem wśród podwładnych i jest autorytetem dla wielu z nich.

W liście gratulacyjnym, który wraz z okolicznościowym medalem otrzymał z rąk Komendanta, widnieje zapis podsumowujący niejako służbę dowódcy: (…) Z perspektywy wspólnie przepracowanych lat oraz obserwacji współpracowników dzisiaj, po 20 latach pracy na tym stanowisku, możemy śmiało powiedzieć, że jest Pan wyjątkowym dowódcą w pełni tego słowa znaczeniu, odpowiedzialnym za ludzi, sprzęt i obiekty miejscowej jednostki ”.

Warto dodać, że asp. sztab. Paweł Straszyński jest jedynym dowódcą jrg w województwie warmińsko - mazurskim, który zajmuje to stanowisko nieprzerwanie od momentu Państwowej Straży Pożarnej.

 

/tekst: st. kpt. M. Pasławski; zdjęcia - KP PSP Lidzbark Warm./.