26.06.2012 r.  Ośrodek Szkolenia PSP w Olsztynie odwiedził Ambasador Norwegii w Polsce - Enok Nygaard, któremu, poza małżonką, towarzyszyli:

  • Michał Rzeszewicz – Konsul Honorowy Królestwa Norwegii – wraz z małżonką,
  • Wioletta Sokół – Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Urzędu  Marszałkowskiego w Olsztynie,
  • Piotr Burczyk - Główny Specjalista w Departamencie Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie,

Celem wizyty, której rolę gospodarza pełnił Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - st. bryg. Mirosław Rutecki, była obserwacja rezultatów osiągniętych w ramach projektów współfinansowanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, które realizowano w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Olsztynie. Na spotkaniu Ambasador miał okazję poznać specyfikę pracy komendy wojewódzkiej, jak również samego ośrodka szkolenia. Ponadto, omówiono dwa etapy realizowanego przez KW PSP w Olsztynie projektu „Na Straży”, a także zaprezentowano plany komendy na przyszłość.

Po uroczystym powitaniu i części prezentacyjnej, zakończonej wręczeniem pamiątkowych upominków, szacowni goście mieli okazję obserwować w jaki sposób polscy strażacy doskonalą umiejętności praktyczne. Wizytę zakończył pokaz stanowisk ćwiczebnych oraz ćwiczeń w komorze rozgorzeniowej.

 

tekst i zdjęcia: kpt. Łukasz Godlewski