Dnia 3 września 2008 roku w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyło się spotkanie poświęcone budowie Systemu Powiadamiania Ratunkowego na obszarze województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego oraz Republiki Litewskiej. W spotkaniu wzięli udział: Komendanci Wojewódzcy PSP z Olsztyna i Białegostoku oraz Komendanci Wojewódzcy Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa województw Alytus i Marijampole w Republice Litewskiej.

W toku dyskusji wypracowano spójne stanowisko w zakresie wspólnego ubiegania się o dofinansowanie projektu pt."Europejski numer ratunkowy 112. Budowa transgranicznego systemu zarządzania działaniami ratowniczymi w układzie Polski i Litwy - pilotaż" w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa).

Koncepcja projektu Systemu Powiadamiania Ratunkowego (SPR) opiera się na obsłudze numerów ratowniczych (112, 998, 999) oraz organizacji przedsięwzięć ratowniczych poprzez Centra Powiadamiania Ratunkowego (CPR). System zakłada, iż wszystkie zgłoszenia powinny zawsze trafiać w to samo miejsce - niezależnie od tego, czy są to zgłoszenia na numer 999, 998 czy 112 i niezależnie od tego czy pochodzą od abonentów sieci stacjonarnych, czy komórkowych.

Projekt SPR zakłada spójność "torów obsługi" zgłoszeń z tel. 998, 999 i z tel. 112, dzięki czemu zapewnia uproszczenie i ujednolicenie, racjonalizację oraz poprawę szybkości przepływu zgłoszeń i podejmowania niezbędnych, trafnych działań. Realizacja budowy Systemu CPR obsługujących europejski telefon ratunkowy 112 środkami UE pozwoli na wypełnienie Dyrektywy 2002/22/We Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 roku dotyczącej funkcjonowania Europejskiego Numeru Alarmowego 112.