3 czerwca  2012 r. , podczas obchodów Powiatowego Dnia Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu lidzbarskiego, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogóżu została uhonorowana sztandarem. W tym roku jednostka obchodzi  jubileusz 45.lecia swojego istnienia.

Wśród wielu znamienitych gości znaleźli się m.in: Marszałek Województwa, a zarazem Prezes Oddziału Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP – Jacek Protas, Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. Jan Słupski, Starosta Lidzbarski, a zarazem Prezes Oddziału Zarządu Powiatowego  ZOSP RP – Jan Harhaj, Komendant Wojewódzki Policji - nadinsp. Józef Gdański,  Wiceprezes Oddziału Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP – dh Grzegorz Kniefel, Komendant Powiatowy PSP w Lidzbarku Warmińskim – bryg. Jerzy Pakisz, kierownicy jednostek samorządowych powiatu lidzbarskiego, sponsorzy i  sympatycy pożarnictwa.

Uroczystość rozpoczęła msza św. odprawiona w intencji wszystkich strażaków w miejscowym kościele. Następnie barwny korowód, prowadzony przez strażacką orkiestrę dętą  z KP PSP w Lidzbarku Warmińskim, udał się na plac przy remizie. Tu miejsca oficjalna część uroczystości. Po ceremonii wbicia gwoździ w drzewiec sztandaru nastąpił podniosły moment, bowiem Marszałek Województwa – Jacek Protas  przekazał sztandar  Prezesowi OSP dh. Tadeuszowi Staszewskiemu, który następnie wręczył sztandar strażakom- ochotnikom  OSP w Rogóżu.

Po ceremonii wręczenia sztandaru uhonorowano zasłużonych druhów OSP oraz przyjaciół i zasłużonych działaczy  medalami i upominkami.

 

(tekst: st. kpt. M. Pasławski; zdjęcia: OSP Rogóż).