W sobotę, 26 maja 2012r. strażacy-ochotnicy gminy Braniewo świętowali w Lipowinie. Odbyło się tu uroczyste nadanie sztandaru Zarządowi Gminnemu ZOSP RP w Braniewie oraz przekazanie nowego pojazdu pożarniczego.

Uroczystości gminne poprzedziła msza święta w intencji strażaków-ochotników. Następnie strażacy, zaproszeni goście, poczty sztandarowe, w asyście orkiestry przemaszerowali do strażnicy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowinie. Sztandar, ufundowany przez sponsorów i sympatyków ochotniczego pożarnictwa, z rąk przedstawiciela prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie dh. Bogusława Zycha, odebrał Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP dh Tomasz Sielicki. Pamiątkowe gwoździe w drzewiec sztandaru wbili m.in.:  Zastępca Warmińsko–Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - mł. bryg. Michał Kamieniecki, Wójt Gminy Braniewo - Tomasz Sielicki, Wojciech Hołownia oraz przedstawiciele fundatorów. Sztandar został zaprezentowany przez poczet sztandarowy przed pododdziałem bojowym.

Podczas uroczystości odbyło się również poświęcenie i symboliczne przekazanie kluczyków i dokumentów do nowego pojazdu pożarniczego strażakom z jednostki OSP Lipowina. Kluczyki i dokumenty wręczyli: Komendant Powiatowy PSP w Braniewie - st. kpt. Władysław Szczepanowicz oraz Wójt Gminy Braniewo - Tomasz Sielicki. Strażacy otrzymali pojazd marki VW Transporter przystosowany do przewozu 9 osób oraz sprzętu pożarniczego. Wójt Gminy Braniewie przekazał strażakom, pozyskany poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, agregat prądotwórczy dużej mocy, który będzie na wyposażeniu strażnicy OSP Lipowina.  Dokonano również odsłonięcia tablicy pamiątkowej upamiętniającej strażaków i dzisiejszą uroczystość. Odsłonięcia dokonali: Wicestarosta Powiatu Braniewskiego a jednocześnie Prezes OSP Lipowina - dh Wincenty Przyborowski, Wójt Gminy Braniewo - Tomasz Sielicki oraz Przewodniczący Rady Gminy - Roman Ruksztełło.

Podczas sobotniego święta strażacy-ochotnicy gminy Braniewo otrzymali medale i odznaczenia. Na zakończenie uroczystości Wójt Gminy Braniewo wręczył podziękowania i pamiątki osóbom, firmom, przedstawicielom służb współpracujących i wspierających pożarnictwo ochotnicze. Głos zabrali również obecni na uroczystości goście, przedstawiciele firm, sympatycy, samorządowcy, przedstawiciele władz powiatowych i wojewódzkich Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawiciele służb mundurowych. Uroczystość uświetnił występ orkiestry, która zaprezentowała swoje umiejętność. Uczestnicy i strażacy skosztowali również przygotowanego poczęstunku. To jedna z największych uroczystości strażackich jakie miały miejsce w ostatnim okresie w gminie Braniewo.

/st. kpt. I. Ścibiorek/