W dniu 28 lipca 2008r. w Alytusie (Litwa) odbyło się spotkanie robocze dotyczące ustalenia zasad współpracy i harmonogramu wspólnych działań związanych z planowaną realizacją projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska. Było ono efektem, podpisanego 30 maja 2008 r. Listu Intencyjnego pomiędzy Dyrektorem Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej i Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, w związku z realizacją Dyrektywy 2002/22/WE.

W spotkaniu udział wzięli, ze strony KW PSP w Olsztynie: Zastępca Warmińsko - Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie - mł. bryg. Jan Słupski, ze strony KW PSP w Białymstoku: Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku - st. bryg Andrzej Uścinowicz. Stronę litewską reprezentowali: Komendant Wojewódzki Służby Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa w Allytusie, płk Arunas Tautkevicius oraz Komendant Wojewódzki Służby Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa w Mariampolu, płk Vidas Barauskas.