29 kwietnia w siedzibie Warmińsko–Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego odbył się III Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSPRP woj. warmińsko-mazurskiego na, którym dokonano sprawozdania z działalności zarządu za lata 2007–2011 oraz wybrano nowe władze zarządu.

Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Wicepremier Waldemar Pawlak, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Marian Podziewski, Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Piotr Kwiatkowski, Warmińsko-Mazurski Komendant wojewódzki PSP st. bryg. Jan Słupski oraz gen. Józef Gdański Komendant Wojewódzki Policji. Bezpośrednio przed obradami zaproszeni goście wraz z delegacją uczestników  zjazdu, której przewodniczył Prezes ZOW Jacek Protas, złożyli kwiaty oraz zapalili znicze przed pomnikiem „Strażaków Poległych w Akcji”.

Zjazd rozpoczęto o godz. 11.00 od odegrania hymnu Związku. Otwierający Zjazd Prezes Jacek Protas, powitał przybyłych gości. Sprawozdanie z działalności Zarządu OW ZOSP RP przedstawili Wiceprezes Grzegorz Kniefel  oraz Dyrektor Zarządu Wykonawczego Grzegorz Matczyński.

Po wyborze komisji zjazdowych uhonorowano medalami zasłużonych druhów z OSP oraz działaczy Związku. Złoty Znak Związku OSP RP otrzymali:

  1. Józef Zapert – pow. szczycieński
  2. Józef Naruszewicz – pow. iżycki
  3. Tadeusz Sobierajski – pow. ostródzki
  4. Grzegorz Dembek – pow. nowomiejski
  5. Kazimierz Sadłowski – pow. piski
  6. Andrzej Kowalski – pow. iławski

Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza otrzymał: Kazimierz Tomaszewski (pow. nowomiejski), Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego otrzymał: Grzegorz Matczyński.

Odznakę za 60 lat służby w szeregach OSP otrzymał Stanisław Mikulak.

Podziękowania specjalne w postaci statuetek otrzymali Wojewoda Warmińsko–Mazurskiego Marian Podziewski i Adama Krzyśków – Prezes WFOŚiGW w Olsztynie.

 

Punktem kulminacyjnym było ukonstytuowanie się nowego zarządu, w składzie:

Prezes  - Jacek Protas,

Wiceprezesi:

- Ryszard Harasim - pow. ostródzki,

- Grzegorz Kniefel - przedstawiciel SIiTP,

- Józef Maciejewski - pow. mrągowski,

- Ryszard Zagalski - pow. elbląski.

 

Zarząd zakończył się przyjęciem uchwały programowej na następna kadencję oraz zaproszeniem na uroczystości w dniu 19 maja w Olsztynie. W czasie tych uroczystości przedstawiony zostanie dorobek 20-lecia PSP oraz wręczony sztandar dla ZOW ZOSP RP.

 

Tekst  i zdjęcia: st. kpt. Zbigniew Jarosz