W dniu 10 czerwca 2008 r. odbył się pogrzeb naszego kolegi, zmarłego tragicznie st. ogn. Piotra Kisielnickiego. Z Miejskiego Domu Przedpogrzebowego w Olsztynie kondukt żałobny udał się do Dorotowa, gdzie w Kościele Parafii Rzymskokatolickiej pw. Błogosławionej Doroty z Mątów odprawiono mszę w intencji zmarłego. Następnie odbył się pogrzeb na cmentarzu w Stawigudzie. W uroczystościach żałobnych uczestniczyła Warmińsko-Mazurska Kompania Honorowa PSP wraz ze sztandarem KW PSP w Olsztynie oraz sztandarem OSP Stawiguda. Wieloletni przełożony Pana Piotra, st. bryg. w st. spocz. Grzegorz Kniefel pożegnał naszego serdecznego kolegę, łącząc się w bólu z rodziną i przyjaciółmi.

Pan st. ogn. Piotr Kisielnicki, podczas Akademii Wewnętrznej KW PSP w Olsztynie z okazji dnia strażaka w dniu 30 maja br. otrzymał z rąk Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Brązową Odznakę "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej" nadaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej.

St. ogn. Piotr Kisielnicki pozostanie w naszej pamięci.